Ông Dương Tân Long giữ chức Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Quảng Trị

Nguyễn Quốc

Ông Dương Tân Long, Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII...

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Ngày 6/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng thời triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch “Tết vì người nghèo” năm 2022.

Tại đây, Hội nghị đã thông qua tờ trình và lấy ý kiến kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, ông Dương Tân Long, Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã được hội nghị hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị đã triển khai kế hoạch về tổ chức Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” Xuân Nhâm Dần năm 2022, với mục tiêu phấn đấu vận động được 10.000 suất quà để trao tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, gia đình bị ảnh hưởng của Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết cổ truyền đầm ấm.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mục tiêu của chương trình nhằm tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở và trong nhân dân. Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất