Ông Lê Tiến Châu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Vũ Hàn

Ông Lê Tiến Châu được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang với số phiếu đạt 98%.

Ông Lê Tiến Châu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Hậu Giang Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-202.

Sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường) và thông qua 1 số Nghị quyết về kinh tế - chính trị trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức danh đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Công Chánh - Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang (theo nguyện vọng cá nhân). Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với lí do điều động sang làm nhiệm vụ mới.

Đồng thời, các đại biểu cũng bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư tỉnh uỷ Hậu Giang. Kết quả có 49/50 (do có 1 đại biểu vắng mặt) phiếu đồng ý ông Lê Tiến Châu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Ông Lê Tiến Châu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - 1

Ông Lê Tiến Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Tiến Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 "Tôi sẽ cùng tập thể UBND tỉnh nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy và tập thể UBND tỉnh để thực hiện sát sao, quyết liệt 5 nhiệm vụ tổng quát, 3 nhiệm vụ đột phá và 12 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhà, cùng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết nêu trên"- Ông Lê Tiến Châu phát biểu. Ngoài ra, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng nêu các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian đường nhiệm.

Ngoài việc thông qua 5 tờ trình và 3 nghị quyết thực hiện công tác cán bộ xây dựng bộ máy theo thẩm quyền, các đại biểu ở kỳ họp cũng thống nhất thông qua 8 Nghị quyết quan trọng về: phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; về phê chuẩn kết quả bầu bổ sung uỷ viên uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; về đề nghị thành lập thị trấn Vĩnh Viễn huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang; về điều chỉnh giao biên chế công chức, biên chế viên chức và biên chế các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh năm 2018; về quy định chức danh số lượng và phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn và ở ấp, khu vực, về quy định số lượng và mức trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ, công an viên ở xã, phường, thị trấn và các chức danh đoàn thể ở ấp, khu vực; về quy định thời gian, biểu mẫu tài chính - ngân sách, về mức chi thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất