Ông Nguyễn Hoàng Thao không tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Quốc Định

Ngày 5/7, Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Dương thông tin về chuẩn bị Kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra vào ngày 6/7 để kiện toàn nhân sự chủ chốt của HĐND và UBND cho nhiệm kỳ mới. Đáng chú ý là ông Nguyễn Hoàng Thao không tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương do không bảo đảm về độ tuổi ứng cử đại biểu HĐND lần đầu theo quy định.

Tại Kỳ họp lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hoàng Thao không tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương do không bảo đảm về độ tuổi ứng cử đại biểu HĐND lần đầu theo quy định.
Ông Nguyễn Hoàng Thao không tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương do không bảo đảm về độ tuổi ứng cử đại biểu HĐND lần đầu theo quy định.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận tư cách 70 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 202 1-2026.

Tính đến nay, công tác chuẩn bị nhân sự cán bộ chủ chốt HĐND, UBND tỉnh bảo đảm theo đúng quy trình, quy định của Trung ương, của tỉnh, như: Các tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh chủ chốt HĐND tỉnh (chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban, phó trưởng ban của các ban HĐND tỉnh); các tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh chủ chốt UBND tỉnh (chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND tỉnh)…

Đối với ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trên cơ sở thống nhất về mặt chủ trương giữa Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Thao sẽ đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, ông Thao không tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 do không bảo đảm về độ tuổi ứng cử đại biểu HĐND lần đầu theo quy định.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất