Ông Nguyễn Phú Trọng tái cử Tổng Bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối

Việt Thắng

“Với số phiếu gần như tuyệt đối, và thống nhất rất cao, thể hiện ý chí của toàn Đảng, toàn dân, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã tín nhiệm bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.

Ông Nguyễn Phú Trọng tái cử Tổng Bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối
Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.

Ngày 3/2, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức buổi thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới các Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.

Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 1/2/2021 với 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, 67 đoàn đại biểu đã tham dự Đại hội.

Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Theo ông Hoàng Bình Quân, tại các cuộc thảo luận tại Đoàn, đã có 788 lượt ý kiến phát triểu; không khí thảo luận dân chủ, sôi nổi, cởi mở với trách nhiệm chính trị cao để đóng góp cho các văn kiện. Tại các phiên thảo luận tại Hội trường, có 36 tham luận của các đại biểu về nhiều chủ đề, lĩnh vực, phân tích, đánh giá làm sâu sắc hơn và đóng góp cho dự thảo các văn kiện.

“Các văn kiện được thông qua tại Đại hội XIII lần này được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Các văn kiện đã tổng kết sâu sắc các vấn đề lý luận và thực tiễn, đề ra tầm nhìn, đường lối, chủ trương và các giải pháp lớn để tiếp tục đưa đất nước chúng tôi phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới” - ông Quân cho hay.

Bên cạnh đó Đại hội đã xác định, chiến lược phát triển tổng thể của đất nước là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Cũng theo ông Quân, Đại hội đã bầu cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội là Ban Chấp hành Trung ương gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Kết quả bầu cử đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn để ra và dụng Quy chế bầu cử của Đại hội XIII. Công tác nhân sự được tiến hành công khai, dân chủ, chặt chẽ, khoa học.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là các cán bộ tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp. Trong số 200 ủy viên Trung ương được bầu, có 19 đồng chí cán bộ nữ.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 người, bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bầu ông Trần Cẩm Tú là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

“Với số phiếu gần như tuyệt đối, và thống nhất rất cao, thể hiện ý chí của toàn Đảng, toàn dân, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã tín nhiệm bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” - ông Quân thông tin.

Tại buổi thông báo, đại diện tổ chức của các cộng đồng Pháp ngữ chúc mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và bày tỏ cảm xúc cảm thấy vô cùng ấn tượng trước những nỗ lực, sự phát triển của Việt Nam trong tăng trưởng GDP. Đến nay đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, do đó mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam để chia sẻ với các nước châu Phi trong cộng đồng Pháp ngữ.

Trao đổi lại với đại diện tổ chức  cộng đồng Pháp ngữ, ông Hoàng Bình Quân cho biết: Mục tiêu lớn nhất của Việt Nam là luôn hướng tới vì người dân, vì hạnh phúc của người dân để có cuộc sống và cải thiện cuộc sống hạnh phúc. Từ mức thu nhập bình quân đầu người chỉ 159 USD/ năm giờ đây đã đạt gần 3.500 USD/năm, đời sống thực của bà con được cải thiện, ở vùng sâu vùng xa còn khó khăn nhưng người dân rõ ràng được thụ hưởng của quá trình đổi mới.

Ông Quân cũng chia sẻ với đại sứ các nước và tổ chức quốc tế rằng: “Đảng không có lợi ích nào khác ngoài hạnh phúc và cuộc sống ấm no của người dân. Cho nên rất nỗ lực và cần nỗ lực hơn nữa vì Việt Nam là nước đang phát triển, có thể về kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng đảm bảo tiến  bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ ại phía sau. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình cả vấn đề thành công và không thành công để chia sẻ nới bạn bè quốc tế, vì chia sẻ cả những cái không thành công để các nước có thể chiêm nghiệm và tránh được. Muốn chia sẻ cần thực hiện bằng các biện pháp ngoại giao và hợp tác, giúp đỡ nhau chân thành”.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất