Ông Nguyễn Xuân Ký tái cử Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh

Việt Phương

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XV bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khóa XV. Ông Ngô Hoàng Ngân và ông Nguyễn Văn Thắng đều tái cử Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khóa XV.
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khóa XV.

Chiều ngày 26/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc tại hội trường.

Tại phiên làm việc buổi chiều, sau khi nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu (lần 2), Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XIV chuẩn bị. 

Đại biểu tiến hành thảo luận tại Tổ về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thông qua danh sách bầu cử; bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 53 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khóa XV.
Ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khóa XV.

Đại hội cũng đã thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Xuân Ký. Kết quả: 349/350 phiếu đồng ý giới thiệu (99,7%).

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Kết quả: Ông Nguyễn Xuân Ký trúng cử Bí thư Tỉnh uỷ; ông Ngô Hoàng Ngân và ông Nguyễn Văn Thắng trúng cử Phó Bí thư Tỉnh uỷ đều với số phiếu 100%.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khóa XV.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khóa XV.

Ngày 27/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục tiến hành một số nội dung theo chương trình nghị sự đã đề ra.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất