Phân cấp cho PVN chịu trách nhiệm về nội dung cụ thể của hợp đồng

Mai Loan - Việt Thắng

Đề nghị rà soát các ưu đãi thuế tại dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi và nên đưa vào các Luật về thuế, không quy định trong luật này.

Phân cấp cho PVN chịu trách nhiệm về nội dung cụ thể của hợp đồng
Ông Trần Văn Lâm (Ảnh: Quang Vinh).

Ngày 3/6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dầu khí sửa đổi. ĐB Leo Thị Lịch (đoàn Bắc Giang) cho rằng, cần làm rõ địa vị pháp lý của PVN trong ký kết hợp đồng với các nhà thầu. Do đó cần xác định rõ căn cứ pháp lý để không bị ảnh hưởng đến nền kinh tế, nhất là khi giá dầu giảm, tránh phải bù lỗ trong các hợp đồng kinh tế lớn, cũng như việc lựa chọn các nhà thầu.

ĐB Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Giang) cũng cho rằng, hợp đồng dầu khí là đặc thù, khác với hợp đồng kinh tế khác. Nó còn là trách nhiệm vì PVN đại diện cho quốc gia, có tính đặc thù vừa là doanh nghiệp nhà nước nhưng cũng là quản lý nhà nước, thay mặt nhà nước ký các hợp đồng kinh tế.

Theo ông Lâm, thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu khí không phải hàng năm như các doanh nghiệp khác mà là từng hợp đồng dầu khí, thu thuế trên từng hợp đồng do đó trách nhiệm pháp lý rất cao. Vì vậy cần hoàn thiện chặt chẽ, chi tiết.

ĐB Nguyễn Trường Giang (đoàn Đắk Nông) cũng đề nghị, rà soát các luật về thuế, cái nào cần ưu đãi thì đề xuất tại luật thuế chứ không quy định trong luật này. Vì giảm thuế chỗ này thì bù chỗ khác. Do đó các vấn đề về thuế trong luật này nên đưa vào các luật về thuế.

Phát biểu tại tổ, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã thiết kế một chương riêng về lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí phù hợp với đặc thù của hoạt động dầu khí và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế. Theo đó, dự thảo Luật được kế thừa Luật Dầu khí hiện hành và Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí, đồng thời tham khảo một số nội dung quy định tại Luật Đấu thầu về các điều kiện tham dự thầu. Các nội dung chi tiết khác về trình tự, thủ tục, phương pháp, tiêu chí đánh giá thầu sẽ được quy định chi tiết tại Nghị định hướng dẫn luật.

Về hợp đồng dầu khí theo ông Diên, đây là chương rất quan trọng trong dự thảo Luật. Nội dung dự thảo Luật đã cơ bản tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế để hoàn thiện dự thảo Luật. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ phê duyệt nội dung cơ bản của hợp đồng dầu khí, giao PVN phê duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung chi tiết của hợp đồng dầu khí.

Liên quan đến vấn đề thuế, ông Diên cho biết, dự thảo Luật đã quy định bổ sung đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt, cụ thể được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, thu hồi chi phí tối đa 80% trên cơ sở tham khảo chính sách của một số nước trong khu vực có hoạt động dầu khí tương đồng với Việt Nam. Việc ưu đãi này sẽ mở ra cơ hội tăng thu cho ngân sách nhà nước khi mở rộng đối tượng ký mới hợp đồng và khai thác.

Đặc biệt, đã rà soát quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương liên quan đến hợp đồng dầu khí theo hướng phân cấp cho PVN chịu trách nhiệm về nội dung cụ thể của hợp đồng và ký kết hợp đồng dầu khí khi thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Chính phủ gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, khả thi. Rà soát quy định đối với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn nhà nước tại PVN, doanh nghiệp 100% vốn của PVN.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

'Nóng' với nhà chung cư

'Nóng' với nhà chung cư

Ngày 5/6, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Nhiều ĐBQH cho rằng, một trong những vướng mắc lớn hiện nay cần phải khắc phục khi sửa đổi Luật Nhà ...

Xem nhiều nhất