Phấn đấu năm 2025, 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trung Hiếu

Theo chương trình phối hợp vừa được ký kết, Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS HCM và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hướng tới mục tiêu đến năm 2025 có 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó ít nhất 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phấn đấu năm 2025, 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ông Thào Xuân Sùng phát biểu tại Lễ ký kết.

Sáng 5/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ ký kết với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai Chương trình phối hợp xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, Hợp tác xã kiểu mới và Chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, xây dựng xã hội nông thôn văn minh hiện đại và hợp tác xã kiểu mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó các đoàn thể như Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS HCM và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có vai trò quan trọng.

Việc ký kết chương trình phối hợp giữa 4 cơ quan nhằm mục đích góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở thông qua việc nâng cao chất lượng đoàn viện, hội viên, chất lượng tổ chức đoàn, hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thực hiện chủ trương “ly nông, bất ly lương”, “quy nông, quy điền” góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp thịnh vương, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Theo chương trình phối hợp được ký kết, trong giai đoạn 2020 - 2025, Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS HCM và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hướng tới mục tiêu đến năm 2025 có 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó ít nhất 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, chất lượng cuộc sống cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

Hướng tới việc xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, Hội Nông dân Việt Nam sẽ phối hợp với Hội LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS HCM và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới văn minh, hiện đại, vận động xây dựng đời sống mới. Đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể chủa nông dân, phụ nữ, thanh niên, thành viên hợp tác xã tham gia xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng”.

Phấn đấu năm 2025, 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới - 1

Lễ ký kết triển khai Chương trình phối hợp xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, Hợp tác xã kiểu mới và Chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025.

Các bên cũng phối hợp trong đào tạo, giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động nông thôn, nâng cao trình độ dân trí, thể chất, trang bị kiến thức khoa học, công nghệ cho hội viên, đoàn viên có đủ năng lực sản xuất ra những sản phẩm nông sản chất lượng cao, mở rộng thị trường tiêu thụ, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm.

Cũng theo chương trình phối hợp này, Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ phối hợp xây dựng được ít nhất 18 mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả, bền vững có khả năng nhân rộng; Phối hợp xây dựng ít nhất 18 chi Hội nông dân nghề nghiệp "3 trong 1" tại 18 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có 6 mô hình "4 trong 1" hoặc "5 trong 1".

Trong giai đoạn từ 2020 -2025, 4 đơn vị sẽ tập trung hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hợp tác xã phát triển, phấn đấu có khoảng 75% hợp tác xã, liên minh hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để đến năm 202 có trên 25% số hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp và hợp tác xã, phấn đấu có 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

* Thống kê của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tính đến 31/12/2019 các cấp Hội đã hướng dẫn thành lập 3.134 hợp tác xã và 20.248 tổ hợp tác. Trong đó: 212 hợp tác xã có chi Hội nông dân nghề nghiệp (chiếm 6,7%), 162 hợp tác xã có tổ Hội nông dân nghề nghiệp (chiếm 5,1%). 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất