: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:25:00 19/06/2017

DN chỉ cấp thẻ BHYT thời hạn 6 tháng cho người LĐ có đúng không?

Ông Vũ Ngọc Hòa làm việc tại Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn (Hà Nội), đóng đầy đủ các loại bảo hiểm, nhưng thẻ BHYT của ông Hòa chỉ có thời hạn 6 tháng. Ông Hòa hỏi, BHXH huyện cấp thẻ BHYT cho ông như vậy có đúng không?

BHXH  TP Hà Nội trả lời như sau:

Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH huyện Thạch Thất từ tháng 7/2017. Trong quá trình thực hiện thu nộp BHXH, BHYT, BHTN, Trung tâm là một trong số những đơn vị chưa thực hiện nghiệm túc việc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định (thường xuyên để nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN).

Thực hiện Công văn số 2387/BHXH-QLT ngày 25/10/2016 của BHXH TP Hà Nội về việc hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2017, tại Mục 2 “về hồ sơ cấp thẻ BHYT năm 2017” có quy định “Giá trị sử dụng thẻ BHYT: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng tùy đặc thù của từng đơn vị sử dụng lao động, cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tối đa không quá một năm (theo năm tài chính)”.

Với đặc thù của đơn vị, BHXH huyện đã phát hành thẻ BHYT cho Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn năm 2017 với giá trị thẻ có thời hạn 6 tháng là không sai quy định.

Khi cấp thẻ BHYT có giá trị 6 tháng năm 2017, BHXH huyện cũng đã hướng dẫn và đôn đốc đơn vị nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN để tiếp tục gia hạn thẻ BHYT có giá trị 6 tháng cuối năm 2017.

PV (theo VGP)