: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
13:59:53 08/04/2020

Kỷ luật 2 cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

UBKT Tỉnh uỷ Đồng Nai đã xem xét, thi hành kỷ luật cảnh cáo, khiển trách 2 đảng viên là cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Kỷ luật 2 cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Ảnh minh họa.

Ngày 11/3/2020, UBKT Tỉnh uỷ Đồng Nai đã họp kỳ thứ 48 dưới sự chủ trì của ông Huỳnh Thanh Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh uỷ Đồng Nai đã xem xét, thi hành kỷ luật cảnh cáo, khiển trách 2 đảng viên là cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Cụ thể, UBKT Tỉnh uỷ Đồng Nai đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Hưng, Kiểm soát viên Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai.

Ông Hưng đã thực hiện không đúng quy định của pháp luật về thành phần đoàn kiểm tra, lập hồ sơ kiểm tra không đúng; thể hiện sự tùy tiện, cố ý làm trái quy định, vi phạm Pháp lệnh quản lý thị trường, Thông tư số 35 của Bộ Công Thương và Luật xử lý vi phạm hành chính.

Quá trình kiểm điểm ông Nguyễn Văn Hưng còn giải trình quanh co, đổ lỗi do nguyên nhân khách quan.

Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trương Văn Giàu, Kiểm soát viên Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai (nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, Quyền Đội trưởng, Đội Quản lý thị trường số 4, ông Giàu đã ký ban hành quyết định kiểm tra khi chưa có đầy đủ thông tin, nội dung theo quy định, vi phạm Thông tư số 35 của Bộ Công Thương.

Ông Trương Văn Giàu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và không đúng quy định của pháp luật, vi phạm Pháp lệnh quản lý thị trường.

Quá trình kiểm điểm ông Trương Văn Giàu còn giải trình quanh co, chưa thật sự nhìn nhận khuyết điểm, vi phạm.

PV (theo UBKT Trung ương)