Phát huy dân chủ tại chính quyền cơ sở

Phương Nguyên

Nhiều năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; ý thức của người dân đã có những chuyển biến rõ rệt. Từ đó có những hành động cụ thể, tạo đồng thuận xã hội, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của chính quyền địa phương.

Phát huy dân chủ tại chính quyền cơ sở
Đối thoại với người đứng đầu giúp địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Từ nhiều năm nay, tỉnh Ninh Bình được biết đến là một trong những địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Để thực hiện việc này, năm 2019, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”. Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện QCDC ở cơ sở theo chương trình công tác đã đề ra, gắn với chủ đề công tác “Năm dân vận chính quyền” và chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy. Các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt các nội dung công khai để nhân dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra trên các lĩnh vực.

Với vị trí là huyện nằm ở trung tâm của tỉnh Ninh Bình, cơ sở vật chất tương đối ổn định cho nên từ nhiều năm nay huyện Hoa Lư được biết đến là một trong những địa phương thực hiện rất tốt QCDC ở cơ sở. Ông Bùi Thiện Thi, Bí thư Huyện ủy Hoa Lư cho biết, hai năm qua, từ khi được công nhận huyện nông thôn mới, huyện đã có thêm 76 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Những mô hình “Dân vận khéo” ra đời đã có tác động to lớn, làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn; làm cho phong trào “miệng nói, tay làm, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” ngày càng có sức lan tỏa rộng lớn.

Theo đó, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện Hoa Lư đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở; từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nội dung này. Qua đó, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Để thực hiện tốt việc này, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo cũng được chính quyền địa phương tập trung xử lý đúng thẩm quyền, đúng thời hạn. Công tác xây dựng NTM kiểu mẫu đạt được nhiều kết quả. Đối với những công trình dân sinh đang thực hiện trên địa bàn huyện đều được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” và được tiến hành công khai, minh bạch.

Bà Nguyễn Thị Tố Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Yên, huyện Hoa Lư cho biết, việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn xã nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung đã tạo sự chuyển biến tích cực, phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới; công tác quản lý, điều hành của chính quyền được thực hiện theo hướng cụ thể, gần dân, vì lợi ích của nhân dân; quyền làm chủ được coi trọng, phát huy nên nhân dân rất phấn khởi và tích cực tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo ông Phạm Văn Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng và Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp, sự vào cuộc của chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị, Pháp lệnh số 34/2007/PL - UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 và các Nghị định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nhiều xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, làm giàu chính đáng, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội, tăng cường đoàn kết, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng quan liêu, tham nhũng.

Những nội dung công khai theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng” được cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện khá nghiêm túc; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Việc xây dựng hương ước, quy ước, làng, thôn, khu phố văn hóa, bình xét hộ gia đình văn hóa, quy định mức đóng góp xây dựng, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của xã, phường, thị trấn... đều được đưa ra lấy ý kiến của nhân dân để nhân dân bàn và quyết định trực tiếp.

“Việc thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là ở xã, phường, thị trấn đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, người dân được tạo điều kiện để tham gia giám sát các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật, đặc biệt là giám sát đối với việc thu, chi, quyết toán các công trình do người dân đóng góp kinh phí; việc thu, chi các loại quỹ, lệ phí; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương” - ông Hiện nói.

Thông qua việc triển khai thực hiện CDC ở cơ sở đã giúp cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc, băn khoăn của nhân dân để tập trung chỉ đạo giải quyết, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục được phát huy trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

“Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh cần nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; thông qua kết quả tổ chức triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức cuối năm. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở của các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh hoặc xử lý các hành vi vi phạm QCDC. Ngoài ra, hệ thống chính quyền các cấp cũng cần chú trọng công tác hòa giải cơ sở, công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân” - ông Phạm Văn Hiện chia sẻ.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

'Nợ nước sạch' để đạt nông thôn mới?

'Nợ nước sạch' để đạt nông thôn mới?

Theo kế hoạch, huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) đã về đích trong Chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2022. Tuy nhiên, đến nay địa phương này vẫn chưa hoàn ...

Xem nhiều nhất