Phát huy những giá trị văn hoá trong tuyên truyền, vận động nhân dân

Nguyễn Phượng

Chiều ngày 4/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự hội nghị.

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.
Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Mặt trận các cấp thành phố đã làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; lựa chọn, triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; chủ động, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Nhấn mạnh năm 2023, nhiệm vụ của Mặt trận sẽ nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị, Mặt trận các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình nhân dân; tích cực, chủ động tham gia thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của thành phố. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cần mạnh dạn đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý các loại Quỹ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế trong xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội đảm bảo hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; phối hợp tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân để tháo gỡ, giải quyết thấu đáo các vấn đề dân sinh bức xúc ngay tại địa phương, cơ sở.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết, trong năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng, thành phố Hà Nội đã đạt được những thành tích ấn tượng, toàn diện trên các mặt từ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong thành tích chung đó, hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.

Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch- Tổng thư ký Lê Tiến Châu cho rằng, đối với hệ thống MTTQ các cấp, đây là năm bản lề, là giao điểm có tính chất quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và chuẩn bị tổ chức Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X. Đây cũng là thời điểm quan trọng, để Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội tập trung nguồn lực, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tặng cờ thi đua cho 7 tập thể.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị, thành phố Hà Nội cần quan tâm thực hiện thật tốt Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong đó tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện nghiêm túc, đẩy đủ Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

"Luật Thủ đô là văn bản pháp lý rất quan trọng, là động lực phát triển thành phố trong giai đoạn mới, sự phát triển của Hà Nội cũng là sự phát triển của đất nước, MTTQ Việt Nam thành phố cần đặc biệt quan tâm, bám sát Kế hoạch sửa đổi Luật Thủ đô để phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức phản biện xã hội dự thảo Luật", Phó Chủ tịch- Tổng thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng bằng khen của Thành ủy và UBND Thành phố cho 12 tập thể.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng bằng khen của Thành ủy và UBND Thành phố cho 12 tập thể.

Theo Kế hoạch giám sát năm 2023, Mặt trận Trung ương sẽ triển khai giám sát chuyên đề trên phạm vi cả nước việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với một số dự án trọng điểm, dự án chậm tiến độ, đầu tư dở dang ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, Phó Chủ tịch- Tổng thư ký Lê Tiến Châu đề nghị Thành phố Hà Nội quan tâm triển khai thực hiện, nhất là giám sát triển khai dự án Vành đai 4, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho nhân dân, tránh sai sót trong áp dụng chính sách, dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện, điểm nóng về an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, chủ động thực hiện việc tự kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Quỹ Vì người nghèo, nguồn cứu trợ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

“Thủ đô Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, mà còn là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị lịch sử, tinh hoa văn hóa của đất nước. Do đó, ngoài những vấn đề về kinh tế, đề nghị, thành phố Hà Nội cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề chấn hưng văn hóa Việt, trong đó, hưởng ứng phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021 và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ (2020-2025), MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cần phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân Thủ đô bảo tồn, thực hành, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, với phương châm văn hóa là nguồn lực quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và hệ điều tiết cho sự phát triển của đất nước", Phó Chủ tịch- Tổng thư ký Lê Tiến Châu khẳng định. 

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tặng bằng khen của Trung ương cho 6 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu tặng bằng khen của Trung ương cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự nhận cờ thi đua, bằng khen của Trung ương và thành phố Hà Nội vì đã có thành tích nổi bật trong công tác Mặt trận.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất