Phát huy trí tuệ kiều bào trong xây dựng đất nước

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài khẳng định: “Việc tổ chức các Hội đồng Tư vấn Đối ngoại và Kiều bào trên tất cả các lĩnh vực nhằm phát huy trí tuệ của các chuyên gia, các nhà khoa học có ý nghĩa quyết định đến chất lượng công tác Mặt trận để đáp ứng được yêu cầu hiện nay”.

Phát huy trí tuệ kiều bào trong xây dựng đất nước

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài trao quyết định và ra mắt HĐTV về Đối ngoại và Kiều bào.

Ngày 12/6, Hội đồng Tư vấn (HĐTV) Đối ngoại và Kiều bào của UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo, đề xuất các giải pháp, kiến nghị của MTTQ trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 45 – CT/TƯ ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36 – NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Góp ý tại hội nghị, các thành viên HĐTV cho rằng, Đảng, Chính phủ cần bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến người Viêt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế tập hợp, phản hồi ý kiến đóng góp của kiều bào đối với các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chú trọng hơn nữa công tác lấy ý kiến của kiều bào đóng góp cho các văn kiện quan trọng, các văn bản pháp quy, chính sách có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó cần phát huy nguồn lực của trí thức, doanh nhân kiều bào cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đánh giá cao vai trò hoạt động HĐTV về Đối ngoại và Kiều bào. Trong những năm qua, các thành viên HĐTV đã rất nhiệt tình, tâm huyết tham gia nhiều hoạt động trong công tác Mặt trận. Điều lệ MTTQ cũng như quy chế hoạt động của các HĐTV đều khẳng định HĐTV của Mặt trận là tổ chức không chuyên trách của Mặt trận. Các HĐTV có chức năng tư vấn giúp Ban Thường trực trên các lĩnh vực lên quan đến các hoat động Mặt trận; đặc biệt là các lĩnh vực về giám sát và phản biện xã hội.

Phát huy trí tuệ kiều bào trong xây dựng đất nước - 1

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cùng HĐTV về Đối ngoại và Kiều bào khóa mới.

Hàng năm, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đều hướng dẫn Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận các cấp; chú trọng lồng ghép, cập nhật thông tin, kiến thức về chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, tuyên truyền phổ biến đến từng cán bộ Mặt trận đồng thời giúp nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân.

“Việc tổ chức các HĐTV trên tất cả các lĩnh vực nhằm phát huy trí tuệ của các chuyên gia, các nhà khoa học có ý nghĩa quyết định đến chất lượng công tác Mặt trận để đáp ứng được yêu cầu hiện nay; đồng thời cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc mà kiều bào đang gặp phải”, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nói.

Nhân dịp này, HĐTV về Đối ngoại và Kiều bào ra mắt khóa mới. Ông Trần Đắc Lợi làm Chủ nhiệm HĐTV nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Trao cho người nghèo niềm tin

Trao cho người nghèo niềm tin

Trao cho người nghèo “cần câu” và niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn chính là cách làm sáng tạo và phù hợp.

Xem nhiều nhất