Phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của toàn dân tham gia đóng góp với Đảng

Ngày 26/10, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên của Mặt trận vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là hội nghị lấy ý kiến đầu tiên trong chuỗi hội nghị do UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức để lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Dự Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân vào văn kiện Đại hội Đảng; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định: “Việc tham gia ý kiến của các cụ, các vị, các đồng chí chính là tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của toàn dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045”.

Chủ tịchTrần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, các ý kiến sẽ góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; làm cho ý Đảng hợp với lòng dân; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của toàn dân tham gia đóng góp với Đảng - Ảnh 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trân trọng nhắc lại đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về nội dung của văn kiện, trong đó nêu rõ: văn kiện Đại hội là một văn kiện rất quan trọng, vừa mang tính lý luận cao, tính thực tiễn sâu sắc và tính chính trị chỉ đạo cho lâu dài, tồn tại mãi mãi trong lịch sử của Đảng, của đất nước.

Do vậy, phải có tầm nhìn chiến lược; phải làm cho chặt chẽ, chắc chắn, diễn đạt cho rõ ràng, không được sơ hở gây hiểu lầm. Văn kiện phải có tính quần chúng, giản dị, ai đọc cũng hiểu… viết sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ kiểm tra”.

“Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, các báo cáo khác phải lấy đó làm hồn cốt, làm gốc, không được trùng lắp, nhưng cũng không được trái, khác với Báo cáo chính trị. Trên tinh thần cầu thị và lắng nghe, những vấn đề gì, việc nào đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh, các ý kiến thống nhất cao thì đưa vào báo cáo. Còn những vấn đề đang tranh luận, mới hoặc có nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, thận trọng, khách quan”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dẫn lời Tổng Bí thư – Chủ tịch nước để nêu bật lên tinh thần của việc góp ý vào văn kiện.

Phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của toàn dân tham gia đóng góp với Đảng - Ảnh 2

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, văn kiện lần này có nhiều điểm mới, đó là đòi hỏi khách quan, kế thừa từ các nhiệm kỳ trước, cũng như từ những kinh nghiệm thành công của các nước.

Nếu trước đây ta mới chỉ ghi "xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh", thì lần này, dự thảo đề xuất "xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

“Như vậy, dự thảo báo cáo đã bổ sung cả "hệ thống chính trị" bao gồm Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Nhắc tới việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, dự thảo đã bổ sung yếu tố dân chủ gắn với vận mệnh dân tộc, đất nước vào thời đại, kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với thời đại.

Đặc biệt là xây dựng xã hội chủ nghĩa cũng bổ sung những nhân tố mới là khơi dậy khát vọng phát triển dân tộc, phát huy ý chí để phát triển đất nước, xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc.

Qquang cảnh Hội nghị
Qquang cảnh Hội nghị

“Cùng với đó, Văn kiện vẫn coi việc nhấn mạnh đoàn kết là sức mạnh. Dân chủ trong Đảng phải là nòng cốt, dân chủ phải là kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và sáng tạo, là những tiền đề, nhân tố quan trọng cho sự phát triển của đất nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Một vấn đề được Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề cập tới đó là từ Đại hội XI, XII, Đảng ta đã xác định 3 khâu đột phá chiến lược là: thể chế, nguồn nhân lực và hệ thống kết cấu hạ tầng.

Lần này, dự thảo văn kiện tiếp tục khẳng định: thể chế là hành lang pháp lý; nguồn nhân lực vẫn là yếu tố quyết định trong quá trình phát triển và gắn với đó là hạ tầng, kết cấu hạ tầng.

Chính bởi vậy, trong từng giai đoạn phát triển phải xác định được nội hàm của từng khâu đột phá chiến lược đó.

Theo kế hoạch, Đảng đoàn, Ban Thường trực tổ chức 4 hội nghị xin ý kiến:  của các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam; Các Hội đồng tư vấn; Các tổ chức thành viên; Các nhân sỹ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các cụ, các vị, các đồng chí đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, để Mặt trận tiếp thu gửi Ban Dân vận Trung ương tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

* Tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc của các tổ chức thành viên trong ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt những ngày qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, các tổ chức thành viên phối hợp cùng với MTTQ các cấp tiếp tục quan tâm, theo dõi, nắm bắt tình hình để chăm lo đời sống cho đồng bào, đưa ra phương án phù hợp để cùng với bà con chủ động phòng ngừa bão lũ có thể tiếp tục đổ bộ vào miền Trung. Từ đó, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh khi cơn lũ đi qua.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nuôi gà tre

Nuôi gà tre

Gà tre là giống gà phổ biến ở nhiều địa phương. Sau này, có nhiều giống gà nhập ngoại chóng lớn, nhanh xuất chuồng nên gà tre có vẻ “lép vế”.

Xem nhiều nhất