Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Nhật Quỳnh

Sáng 15/12, tại tỉnh Lâm Đồng, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác triển khai thực hiện và giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi khu vực Tây Nguyên”.

Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa Mặt trận với Ủy ban Dân tộc trong triển khai thực hiện và giám sát mục tiêu phát triển KT – XH trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên; nâng cao hiệu quả giám sát của Nhân dân đối với các chương trình, dự án phát triển KT – XH; giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giảm nghèo nhanh, bền vững; thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào DTTS. 

Để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, TS Lê Mậu Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, UBTƯ MTTQ Việt Nam nhận định, Mặt trận các cấp cần triển khai hệ thống giải pháp từ nâng cao nhận thức, hoàn thiện cơ chế, quy định, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; đồng thời, tăng cường thực hiện chức năng giám sát xã hội của Mặt trận…

TS Lê Mậu Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội thảo.
TS Lê Mậu Nhiệm - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

TS Lê Mậu Nhiệm cũng chỉ ra rằng, Mặt trận các cấp cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên về vai trò của MTTQ Việt Nam trong phát triển KT – XH vùng DTTS và miền núi; tích cực tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp trong phát triển KT – XH vùng DTTS; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, tăng cường chức năng giám sát xã hội của Mặt trận, sơ kết, rút kinh nghiệm về việc thực hiệc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước là một trong những quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam được ghi nhận trong các văn kiện quan trọng của Đảng, trong Hiến ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất