Phát huy vai trò người dân trong xây dựng nông thôn mới

T.Thuần

UBND tỉnh Lạng Sơn mới đây đã tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phát huy vai trò người dân trong xây dựng nông thôn mới
Người dân huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) làm đường giao thông nông thôn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu, việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương chưa quyết liệt, hiệu quả. Tiến độ, mức độ đạt tiêu chí của các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới còn chậm, tính bền vững chưa cao.

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình lao động sản xuất và thu nhập của người dân, đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo triển khai xây dựng nông thôn mới phải thực hiện đồng bộ, toàn diện đối với tất cả các xã trên địa bàn tỉnh; tập trung chỉ đạo quyết liệt các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Tại các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới sẽ đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn; phát huy và khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới; trong đó, chú trọng thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, xây dựng nhãn hiệu và quảng bá sản phẩm để từng bước hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các huyện biên giới xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí nguồn lực cho các thôn biên giới phấn đấu đạt chuẩn thôn nông thôn mới; trong đó, quan tâm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng thôn nông thôn mới; tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội để giảm nghèo ở các xã, thôn biên giới có tỷ lệ hộ nghèo cao...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn Lý Việt Hưng cho biết, từ đầu năm đến nay, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp được hơn 12,3 tỷ đồng, trên 130.000 ngày công lao động, hiến hơn 7.550 m2 đất. Qua đó, có 56/85 công trình hạ tầng nông thôn mới được triển khai xây dựng; mở mới 16,14 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 254 km mặt đường bê tông xi măng; đầu tư 5 công trình thủy lợi; triển khai xây dựng 12 công trình điện; xây dựng 28 công trình trường học…

Đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt 13,15 tiêu chí/xã, tăng 0,18 tiêu chí/xã so với năm 2020; phấn đấu hết năm 2021, trên địa bàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh lên 75 xã; có thêm 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Tại các huyện biên giới công nhận mới 35 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu bình quân 1 xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 13,5 - 14 tiêu chí.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả...
Cơm củi

Cơm củi

Khói bếp cay sè đến nỗi không mở nổi mắt mà mấy đứa cháu của nội vẫn chầu chực canh những củ khoai đang ngủ vùi trong đống tro ấm... Kể từ ngày có nồi cơm điện, ...
Chung tay ngăn chặn nạn tảo hôn ở Cao Bằng

Chung tay ngăn chặn nạn tảo hôn ở Cao Bằng

Trong khi tảo hôn tước đi sự phát triển toàn diện của các bé gái thì hôn nhân cận huyết thống làm suy giảm giống nòi, các thế hệ sau thường mắc nhiều loại bệnh di ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất