Phát triển kinh tế biển- lợi thế của Phú Yên

M.Loan

Phú Yên đã rất nỗ lực, tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển và đang đi đúng hướng.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ngày 11/6/2022, Đoàn giám sát Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về chương trình “Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông Phạm Đại Dương, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên chủ trì cuộc làm việc. Tham dự có lãnh đạo một số bộ, ngành và đại điện các cơ quan của tỉnh Phú Yên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh là chủ trương nhất quán trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, nhất là những năm gần đây, nhiệm vụ phấn đấu để nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu về biển. Phú Yên là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ, có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển.

Sau khi đi khảo sát và chứng kiến các hoạt động tại Cảng Vũng Rô; công tác chuẩn đầu tư xây dựng Cảng Bãi Gốc; hoạt động của Khu Công nghiệp Hoà Hiệp; hệ thống giao thông, kết cấu hạ tầng, ông Trần Tuấn Anh nhận định, Phú Yên đã rất nỗ lực, tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển và đang đi đúng hướng.

Thăm một cơ sở sản xuất tại Phú Yên.
Thăm một cơ sở sản xuất tại Phú Yên.

Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng cho rằng, trước những yêu cầu đặt ra đối với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, nhất là các mục tiêu mà Đại hội XIII đã đề ra, đòi hỏi Phú Yên phải có những đột phá trong thời gian tới. Vì vậy, ông Trần Tuấn Anh mong muốn các bộ, ngành, đặc biệt là tỉnh Phú Yên phân tích, đánh giá về những khó khăn, tồn tại, hạn chế; nguyên nhân khách quan, chủ quan, kể cả nhận thức để phát triển kinh tế biển; đặt phát triển kinh tế biển trong bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay; trong liên kết phát triển vùng; trong biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển; thiết lập bộ cơ sở dữ liệu số hoá về biển, đảo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế… Đây không chỉ quyết định đến kết quả triển khai thực hiện mà còn có những ứng phó với các bối cảnh.

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên cho biết, là 1 trong 28 tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế biển, do vậy, ngay sau khi BCHTW ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW, tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/3/2019 về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, theo đó phấn đấu đưa Phú Yên thành tỉnh phát triển mạnh về kinh tế biển; Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của tỉnh ủy về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030; Chương trình hành động số 10-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là Khu Kinh tế Nam Phú Yên…

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Qua gần 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Phú Yên có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là vùng ven biển và các ngành kinh tế biển, kinh tế gắn liền với biển, cụ thể: Tỉnh Phú Yên đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, các chương trình hành động và kế hoạch thực hiện nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế biển; tập trung rà soát, thống nhất, tích hợp toàn bộ quy hoạch ngành vào quy hoạch tỉnh, trong đó chú ý về quy hoạch các địa phương ven biển, định hướng liên kết phát triển kinh tế liên vùng, liên tỉnh; từng bước củng cố và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hiện đại hóa các ngành kinh tế biển quan trọng đột phá như: Ngành thủy sản, du lịch, vận tải biển, năng lượng,… đặc biệt là Khu kinh tế trọng điểm Nam Phú Yên.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW cũng còn không ít tồn tại, hạn chế. Việc triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Việc triển khai rà soát, tích hợp quy hoạch tỉnh còn chậm nên khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư. Cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển đảo chưa đầy đủ, thiếu nhiều thông tin cần thiết để phục vụ cho lập kế hoạch sử dụng không gian biển; kế hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, môi trường vùng bờ; các ngành kinh tế biển quan trọng, đột phá, công nghiệp ven biển, khu kinh tế của tỉnh khai thác kém hiệu quả, chưa xứng tầm với tiềm năng hiện có của tỉnh…

Phát biểu thảo luận tại buổi làm việc, hầu hết các thành viên trong Đoàn Giám sát nhất trí và đánh giá cao Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của tỉnh ủy Phú Yên.

Bà Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu khó khăn của các tỉnh về vấn đề quy hoạch không gian biển; việc triển khai rà soát, tích hợp quy hoạch của Phú Yên còn chậm nên vướng mắc trong thu hút đầu tư, chưa có các nhà đầu tư lớn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đặt vấn đề, Phú Yên nên nghiên cứu đưa lĩnh vực phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo lên vị trí quan trọng hơn như hiện nay mới phù hợp với tiềm năng của tỉnh cũng như xu thế hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, so với các tỉnh, thành khác, Phú Yên có nhiều tiềm năng, tài nguyên để phát triển hệ sinh thái biển; nhưng Phú Yên còn chưa thực sự phát huy được hết tiềm năng ấy.

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Tuấn Anh đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo đã bám sát đề cương giám sát, nhất là sự vào cuộc, triển khai quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao của tỉnh uỷ Phú Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Ông khẳng định, trên cơ sở báo cáo của tỉnh và những nội dung trao đổi tại buổi làm việc đã củng cố, bổ sung những nội dung quan trọng trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, giúp Đoàn Giám sát hiểu rõ hơn những vấn đề thực tiễn về phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất