Phê duyệt đề án tiếp tục xây dựng hai trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật

Nguyễn Hoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”.

Mục tiêu tổng quát của đề án vừa được phê duyệt là “Tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; trung tâm nghiên cứu và truyền bá pháp lý hàng đầu trong các cơ sở đào tạo pháp luật của Việt Nam, có vai trò dẫn dắt trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật của cả nước, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và thế giới”.

Đề án xác định về đào tạo tổng quy mô của hai trường đến năm 2025 đạt khoảng 36.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, tăng quy mô đào tạo văn bằng hai, thạc sĩ, tiến sĩ 10%/năm.

Hai trường có một số chuyên ngành trọng điểm mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu của Việt Nam và quốc tế; tỷ lệ sinh viên/giảng viên không quá 25 sinh viên/1 giảng viên.

Đến năm 2030, quy mô đào tạo của hai trường đạt khoảng 49.000, chú trọng tăng quy mô đào tạo các chương trình chất lượng cao, trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên không quá 20 sinh viên/1 giảng viên; quy mô tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trung bình không thấp hơn 20% quy mô tuyển sinh trong năm.

Trụ sở chính của Trường Đại học Luật Hà Nội tại quận Đống Đa, Hà Nội.
Trụ sở chính của Trường Đại học Luật Hà Nội tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Về nhân lực và tổ chức bộ máy, đề án xác định, đến năm 2025, Trường Đại học Luật Hà Nội có đội ngũ giảng viên cơ hữu khoảng 450 người, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh có khoảng 350 người, trong đó, tối thiểu 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ,  20 - 30% có chức danh giáo sư, phó giáo sư, ít nhất 30% giảng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ...

Đến năm 2030, mỗi trường có khoảng 600 giảng viên, trong đó 40 - 45% giảng viên có trình độ tiến sĩ, 25 - 30% giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, ít nhất 50% giảng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ; giảng viên thỉnh giảng có thể đảm nhiệm ít nhất 20% khối lượng giảng dạy…

Về phổ biến, tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và phục vụ cộng đồng đến năm 2025, tăng số lượng vụ việc tư vấn 15%/năm, trong đó, có 20 - 30% là miễn phí; số vụ, việc tư vấn cho khách hàng ở các lĩnh vực pháp luật đạt ít nhất là 500 vụ, việc/năm; số lượt giảng viên, sinh viên tham gia hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đạt 500 lượt/năm...

Đến năm 2030, số vụ, việc tư vấn đạt khoảng 600 - 700 lượt/năm, trong đó số vụ, việc miễn phí đạt khoảng 30 - 40%; tổ chức mỗi năm 40 - 60 chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới các hình thức khác nhau.

Ngoài ra đề án cũng xác định nhiều nội dung về nghiên cứu khoa học; hợp tác trong nước và quốc tế; cơ sở vật chất và công nghệ thông tin.

Trước đó, từ năm 2005, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đề cập đến việc xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật của cả nước.

Ngày 4/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đai học Luật TP Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”.

Sau gần 8 năm thực hiện, Đề án 549 đã được Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ GDĐT tổng kết và báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tại phiên họp lần thứ 12 ngày 29/4/2021. Đề án 1156 được ban hành là sự tiếp nối Đề án 549.

Đề án 1156 được ban hành một lần nữa cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đào tạo nguồn nhân lực pháp luật, nhất là nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước ta.

Bên cạnh đó, đề án cũng là sự khẳng định vị thế, vai trò dẫn đầu của Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đào tạo pháp luật của cả nước, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước vào sự phát triển của hai trường.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất