Phiên họp thứ 22 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

M.Loan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBTVQH14 về tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban. Theo đó, hoạt động chất vấn tại phiên họp 22 dự kiến diễn ra trong một ngày (thứ tư, 21/3) tới đây.

Sẽ có 2 nhóm vấn đề chính được UBTV Quốc hội đưa ra tại phiên họp. Nhóm vấn đề thứ nhất: Các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án Chính phủ trình Quốc hội, đặc biệt là việc thẩm định đảm bảo chất lượng các đề án, dự án luật; giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTV Quốc hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Trách nhiệm trả lời chính sẽ thuộc về  Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Thông tin và truyền thông, Giáo dục và đào tạo cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề thứ hai: Hiệu quả ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế đời sống xã hội. Công tác kiểm soát nhập khẩu công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ứng dụng khoa học - công nghệ thúc đẩy tăng năng suất lao động; ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phần này sẽ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh chịu trách nhiệm trả lời chính. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giáo dục và đào tạo cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Việc chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành theo nhóm vấn đề; người trả lời chất vấn không trình bày báo cáo trước khi trả lời chất vấn; sau hoạt động chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết hoặc kết luận làm cơ sở để giám sát việc thực hiện.

Phiên chất vấn cũng sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp; mời các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương về dự họp tại phòng họp UBTV Quốc hội. Thực hiện thí điểm việc “chất vấn và trả lời chất vấn ngay”, TVQH hội lưu ý: ĐBQH nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 1 phút/lần. Người được chất vấn trả lời ngay câu hỏi của ĐBQH, thời gian không quá 3 phút/lần. Trường hợp ĐBQH chưa thỏa mãn với câu trả lời thì có thể sử dụng bảng để đăng ký tranh luận; tuy nhiên thời gian hỏi và trả lời khi tranh luận ngắn hơn quy định nêu trên.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất