Phim tài liệu: 80 năm báo Cứu quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết

80 năm qua, Báo Cứu quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết luôn phấn đấu, nỗ lực phản ánh đầy đủ, chân thực đời sống xã hội, sự chuyển mình, đổi mới của công tác Mặt trận qua từng giai đoạn lịch sử.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất