Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra công tác mặt trận tại Hoà Bình

Văn Anh - Thành Dân

Sáng 30/11, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực dẫn đầu đoàn công tác tới kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 tại tỉnh Hoà Bình.

Thực hiện Kế hoạch số 349/KH-MTTW-BTT ngày 21/10/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về kiểm tra công tác Mặt trận và tổng kết hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận năm 2021 tại tỉnh Hòa Bình.

Phó Bí thư tỉnh ủy Hoà Bình Bùi Đức Hinh( người đứng) phát biểu tại buổi kiểm tra.
Phó Bí thư tỉnh ủy Hoà Bình Bùi Đức Hinh( người đứng) phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đã gợi mở một số vấn đề để các đại biểu cùng tham gia ý kiến, trao đổi như tập trung đánh giá toàn diện kết quả triển khai Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2021, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong triển khai công tác Mặt trận.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại buổi kiểm tra.
Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong thời gian tới; báo cáo về dự kiến nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2022, trong đó đề nghị xác định 5 việc lớn mà các đại biểu cho là quan trọng nhất để cùng thảo luận, cho ý kiến về nội dung và cách làm.

Bà Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hoà Bình đã đại diện báo cáo đoàn công tác về những kết nổi bật của công tác Mặt trận trong năm 2021; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022.

Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình bà Đặng Bích Ngọc báo cáo kết quả công tác mặt trận  năm 2021.
Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình bà Đặng Bích Ngọc báo cáo kết quả công tác mặt trận  năm 2021.

Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hoà Bình đã bám sát chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Nghị quyết của các Tỉnh ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các ngành chức năng phát huy vai trò tập hợp, vận động đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là trong vận động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Mặt trận các cấp đã có nhiều các làm sáng tạo, hiệu quả huy động các nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Tính đến ngày 25/11/2021, quỹ phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh Hoà Bình đã tiếp nhận tổng số tiền gần 16 tỷ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa, trang thiết bị, phương tiện y tế...

Phó chủ tịch Ngô Sách Thực đánh giá cao những kết quả mà các cấp mặt trận tỉnh Hoà Bình đã đạt được trong năm 2021. Góp phần đáng kể vào thành tích chung về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh Hoà Bình.

Phó chủ tịch Ngô Sách Thực và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hoà Bình.
Phó chủ tịch Ngô Sách Thực và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hoà Bình.

Đồng thời, biểu dương tập thể Ban Thường trực, cán bộ công chức, viên chức Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Hoà Bình đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của HĐND, UBND, các Ban ngành của tỉnh Hoà Bình đối với công tác Mặt trận trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo; cách thức, phương thức tiếp cận để tham gia kịp thời những vụ việc bức xúc trong nhân dân còn chậm, hiệu quả một số cuộc vận động, phong trào còn chưa cao, nhiều hoạt động vận động ủng hộ còn chống chéo tại địa phương...

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hoà Bình khẩn trương nghiên cứu, đề xuất và chủ trì hiệp thương với các tổ chức thành viên để xây dựng Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022 của hệ thống Mặt trận. Xác định một số nhiệm vụ mang tính chất trọng tâm, thiết thực tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân và những vấn đề mà dư luận quan tâm, khắc phục tình trạng dàn trải trong triển khai nhiệm vụ, nhất là các phong trào, cuộc vận động.

“Thời gian tới, MTTQ các cấp cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, thể chế nhằm phát huy tốt vai trò của hệ thống Mặt trận nhất là cơ chế phối hợp giữa Mặt trận với các ban, ngành địa phương trong triển khai các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến người dân; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cấp cơ sở, khu dân cư…”, Phó chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất