Phổ điểm của một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020

Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm tổ hợp xét tuyển đại học năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Tổ hợp 3 môn xét tuyển: Toán, Vật lí, Hóa học

Điểm

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

<=6

<=7

<=8

<=9

<=10

<=11

<=12

<=13

<=14

<=15

Số lượng

1

0

0

1

3

22

100

247

390

508

799

1217

1949

3024

4460

Điểm

<=16

<=17

<=18

<=19

<=20

<=21

<=22

<=23

<=24

<=25

<=26

<=27

<=28

<=29

<=30

Số lượng

6639

9454

13149

17775

23602

29315

33912

36274

35980

30413

20845

10400

3583

744

48

Phổ điểm của một số tổ hợp x&#233;t tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 - Ảnh 1

Tổng số thí sinh: 284.854

Trung bình: 21.46

Trung vị: 21.9.

Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 23

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Vật lí, Hóa học cho thấy: Điểm trung bình là 21,46 điểm, điểm trung vị là 21,9 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 23 điểm.

2. Tổ hợp 3 môn xét tuyển: Toán, Hóa học, Sinh học

Điểm

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

<=6

<=7

<=8

<=9

<=10

<=11

<=12

<=13

<=14

<=15

Số lượng

0

0

1

0

1

9

13

44

127

243

487

983

1978

3777

6531

Điểm

<=16

<=17

<=18

<=19

<=20

<=21

<=22

<=23

<=24

<=25

<=26

<=27

<=28

<=29

<=30

Số lượng

10581

15914

21513

27082

33076

36954

37945

33500

23912

14179

7893

4367

2049

712

140

Phổ điểm của một số tổ hợp x&#233;t tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 - Ảnh 2

Tổng số thí sinh: 284.011

Trung bình: 20.36

Trung vị: 20.55.

Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 22

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Hóa học, Sinh học cho thấy: Điểm trung bình là 20,36 điểm, điểm trung vị là 20,55 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 22 điểm.

3. Tổ hợp 3 môn xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Điểm

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

<=6

<=7

<=8

<=9

<=10

<=11

<=12

<=13

<=14

<=15

Số lượng

0

4

5

4

24

59

157

537

1209

2427

4527

7834

12595

20140

30317

Điểm

<=16

<=17

<=18

<=19

<=20

<=21

<=22

<=23

<=24

<=25

<=26

<=27

<=28

<=29

<=30

Số lượng

42847

55778

64916

67290

62951

52895

40653

29285

19418

12123

7260

3555

1304

162

3

Phổ điểm của một số tổ hợp x&#233;t tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 - Ảnh 3

Tổng số thí sinh: 540.279.

Trung bình: 18.50

Trung vị: 18.5.

Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 19

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cho thấy: Điểm trung bình là 18,5 điểm, điểm trung vị là 18,5 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm.

4. Tổ hợp 3 môn xét tuyển: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Điểm

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

<=6

<=7

<=8

<=9

<=10

<=11

<=12

<=13

<=14

<=15

Số lượng

0

0

0

1

11

107

503

1697

3959

7263

11720

17660

25895

35693

47105

Điểm

<=16

<=17

<=18

<=19

<=20

<=21

<=22

<=23

<=24

<=25

<=26

<=27

<=28

<=29

<=30

Số lượng

57681

67978

74461

77686

75576

66345

54526

42061

31831

23423

14368

6412

1480

85

0

Phổ điểm của một số tổ hợp x&#233;t tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 - Ảnh 4

Tổng số thí sinh: 745.527.

Trung bình: 18.19.

Trung vị: 18.3.

Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 19

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cho thấy: Điểm trung bình là 18,19 điểm, điểm trung vị là 18,3 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm.

5. Tổ hợp 3 môn xét tuyển: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Điểm

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

<=6

<=7

<=8

<=9

<=10

<=11

<=12

<=13

<=14

<=15

Số lượng

0

0

0

1

2

13

72

187

310

544

1046

1786

3106

4936

7480

Điểm

<=16

<=17

<=18

<=19

<=20

<=21

<=22

<=23

<=24

<=25

<=26

<=27

<=28

<=29

<=30

Số lượng

11381

16399

22322

28684

33515

34999

32112

26554

19766

14691

9671

5411

1695

207

6

Phổ điểm của một số tổ hợp x&#233;t tuyển đại học, cao đẳng năm 2020 - Ảnh 5

Tổng số thí sinh: 276.896.

Trung bình: 20.07.

Trung vị: 20.2.

Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 21

Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Vật lí, Tiếng Anh cho thấy: Điểm trung bình là 20,07 điểm, điểm trung vị là 20,2 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 21 điểm.

PV

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất