Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh

Quốc Trung

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại thành phố Cần Thơ đã phát huy tốt hiệu quả.


Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố trao Bằng khen UBND thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Ngày 27/11 Ban thường vụ Thành uỷ Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 27/2/2006 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới”.

Theo Ban Thường vụ Thành uỷ, 10 năm qua (2006 - 2016), các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở các đơn vị, địa phương. Qua đó, phong trào không ngừng phát triển, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã phát huy tốt hiệu quả.  

Đến cuối năm 2016, toàn thành phố có 254.991/268.031 hộ gia đình được xét công nhận và tái công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ hơn 95%; 614/630 khu dân cư được công nhận và tái công nhận đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ hơn 97%; 65/85 xã, phường, thị trấn được công nhận và tái công nhận xã, phường, thị trấn văn hóa…

Ngoài ra, công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư cũng được các ngành, các cấp quan tâm. Đã có 13.783 đối tượng tiến bộ; 2.400 đối tượng hoàn lương được giới thiệu, giải quyết việc làm, nhiều người trở thành lao động sản xuất giỏi, tham gia tích cực vào các tổ chức, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tại địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và ban ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các cuộc vận động, thi đua yêu nước, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, đối tượng để nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong cộng đồng, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố…

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất