Phụ nữ Quảng Ninh với tinh thần 'Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển'

Ngọc Anh

Ngày 30/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh” với sự tham gia của 245 đại biểu đại diện cho hơn 270.000 cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh, là những phụ nữ tiêu biểu trong phong trào phụ nữ trên các lĩnh vực, vùng miền…

Bà Nguyễn Thị Vinh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã bầu ra 36 đại biểu tham gia vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Và bầu 12 đại biểu và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. 

Bà Nguyễn Thị Vinh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh.
Bà Nguyễn Thị Vinh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh.

Nhìn lại dấu ấn nhiệm kỳ 2016-2021, 5 năm qua, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khoá XI đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam vận dụng phù hợp với thực tiễn trong quá trình chỉ đạo điều hành công tác Hội và phong trào phụ nữ. Đồng thời, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần đoàn kết, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, sớm xây dựng được quy chế rõ ràng và thực hiện có nề nếp nên Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XI đã được triển khai thực hiện có hiệu quả trong các cấp Hội. Các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XI đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị và trách nhiệm, các đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra phương án khắc phục. Theo đó, các đại biểu đều thống nhất cần phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, điều hành phù hợp điều kiện thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ; chủ động, trách nhiệm trong tham mưu công tác cán bộ nữ của tỉnh; nghiên cứu đề xuất các chính sách liên quan đến bình đẳng giới, phụ nữ, trẻ em; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động Hội đối với đội ngũ chi, tổ trưởng; coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách Hội các cấp,…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại Hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại Hội nghị.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bày tỏ sự đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trên và tin tưởng phong trào phụ nữ và hoạt động Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới sẽ có nhiều bứt phát mạnh mẽ hơn nữa.

Tới dự và phát biểu tại Đại hội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh: “ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức tự tôn, lòng tự hào về vùng đất cách mạng, giữ gìn phát huy nét văn hóa đặc sắc của Quảng Ninh và cốt cách, phẩm chất người dân đất Mỏ. Vận động phụ nữ nối tiếp truyền thống quê hương nữ tưởng Lê Chân, xây dựng người phụ nữ Quảng Ninh thời đại mới “có tri thức, đạo đức, sức khỏe - năng động, sáng tạo - văn minh, thân thiện…”.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Hội nghị.
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định vai trò của hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Biểu dương đóng góp to lớn của lực lượng nữ trong tuyến đầu chống dịch Covid-19, sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội. Đồng thời lưu ý Hội cần tiếp tục tổ chức và động viên mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cụ thể hóa thành các nội dung hoạt động, các mô hình đoàn kết, tập hợp phụ nữ. Lấy phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu thường xuyên...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 được khen thưởng.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất