Phú Thọ: Sở Tài chính gây thất thoát ngân sách tiền tỷ chỉ bị... kiểm điểm

Đức Sơn

Sở Tài chính trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất và phương án tài chính tại một số dự án... không phù hợp với quy định, gây thất thu ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Tài chính và các cá nhân liên quan chỉ bị xử lý bằng hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm khiến dư luận bất bình.

Phú Thọ: Sở Tài chính gây thất thoát ngân sách tiền tỷ chỉ bị... kiểm điểm

Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.

Gây thất thoát ngân sách tiền tỷ

Theo Kết luận Thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đối với việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tổng số tiền phải thu từ năm 2006 đến hết năm 2017 tại tỉnh Phú Thọ là hơn 1,1 nghìn tỷ đồng. Số tiền còn nợ hơn 37,9 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất hơn 19 tỷ đồng, tiền thuê đất hơn 18,9 tỷ đồng). Sau thời điểm thanh tra, một số chủ đầu tư đã nộp hơn 11,7 tỷ đồng. Số tiền còn nợ hơn 29 tỷ đồng, vi phạm Khoản 3, Điều 6, Khoản 7, Điều 12, Khoản 3, Điều 170 Luật Đất đai năm 2013.

Trong quản lý sử dụng đất, theo Kết luận, Dự án Khu nhà ở phường Nông Trang là phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu xây dựng công trình theo quy định, nhưng UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 61, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

Đối với Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Đồng Trằm Đá (TP Việt Trì), phê duyệt theo phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng UBND tỉnh Phú Thọ giao cho các chủ đầu tư không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm Điều 61, Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ và Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2003.

TTCP khẳng định, Sở Tài chính trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất và phương án tài chính đã đưa khoản thuế VAT vào tổng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng để giảm trừ tiền sử dụng đất là không phù hợp với quy định, gây thất thu ngân sách nhà nước, trong đó khu nhà ở phường Nông Trang 1.263,805 triệu đồng. Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Đồng Trằm Đá 4.866 triệu đồng, vi phạm pháp luật về kế toán, thuế giá trị gia tăng không hạch toán vào doanh thu, chi phí của doanh nghiệp mà phải hạch toán riêng.

TTCP còn phát hiện, trong 6 dự án đầu tư thì có tới 4 dự án (Khu nhà ở phường Nông Trang; Khu nhà ở và dịch vụ thương mại đồng Trằm Đá; Khu nhà ở đô thị và trung tâm thương mại dịch vụ Hưng Hóa; Khu nhà ở đô thị Tân Dân) chậm tiến độ thực hiện so với quy định. Trong đó, chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở phường Nông Trang còn nợ hơn 4,6 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Dự án Khu nhà ở Hữu Nghị nợ hơn 2,4 tỷ đồng.

TTCP cũng khẳng định rõ, Sở Tài chính còn trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất đối với một số dự án sử dụng đất không đúng quy định tại Thông tư số 145 của Bộ Tài chính như Dự án Khu nhà ở đô thị và trung tâm thương mại dịch vụ Hưng Hóa số tiền hơn 7,1 tỷ đồng, Dự án Khu nhà ở đô thị Tân Dân hơn 3,5 tỷ đồng.

Qua thanh tra, TTCP phát hiện các sai phạm trên với tổng số tiền 6.129,805 triệu đồng tiền sử dụng đất của một số dự án phải nộp bổ sung, do UBND tỉnh Phú Thọ khi tính tiền sử dụng đất đã đưa thuế VAT vào xác định giá đất không đúng quy định.

Về xử lý trách nhiệm, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thuộc UBND tỉnh, Sở Tài chính, qua các thời kỳ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao để xảy ra một số thiếu sót, vi phạm. Căn cứ kết quả kiểm điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các cá nhân, tập thể thực hiện không đúng quy định pháp luật.

Chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Trao đổi về Báo Đại đoàn kết về kết quả khắc phục sai phạm sau thanh tra, đại diện Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi có Kết luận thanh tra, Sở Tài chính đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân qua các thời kỳ có liên quan đến để xảy ra một số tồn tại, thiếu sót.

Cụ thể, đối với tập thể, Ban lãnh đạo Sở kiểm điểm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Quản lý giá- Công sản để xảy ra tồn tại theo Kết luận của TTCP. Phòng Quản lý giá - Công sản, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Phòng trong việc tham mưu với lãnh đạo sở trình UBND Tỉnh phê duyệt phương án tài chính đã để xảy ra một số tồn tại theo Kết luận.

“Một số tồn tại theo Kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ liên quan đến trách nhiệm của Sở Tài chính. Các tồn tại nêu trên mang tính chất khách quan, không có dấu hiệu tham ô, tham nhũng, do đó chưa đến mức phải xem xét hình thức kỷ luật. Tập thể ban Lãnh đạo Sở, tập thể Phòng quản lý giá- Công sản nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm…” Đại diện Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ khẳng định.

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ cũng cho biết, từ năm 2006 đến nay, Sở Tài chính có nhiều thay đổi về nhân sự, một số lãnh đạo Sở và phòng ban đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

Về phương án khắc phục các sai phạm về tài chính, theo Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ, phương hướng khắc phục các tồn tại là thu hồi ở các dự án sử dụng đất có sai phạm với tổng số tiền 6.129,805 triệu đồng, tiền sử dụng đất của một số dự án phải nộp bổ sung cho UBND tỉnh Phú Thọ khi tính tiền sử dụng đất đã đưa thuế VAT vào xác định không đúng quy định.          

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất