Phú Thọ: Tăng mạnh về số lượng doanh nghiệp

Tính đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã có 7 khu công nghiệp, 26 cụm công nghiệp; khoảng 6.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập, trong đó số doanh nghiệp hoạt động chiếm khoảng 65% tổng số doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã có bước phát triển về số lượng và chất lượng, trưởng thành về năng lực và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội; đóng góp nguồn thu quan trọng vào ngân sách tỉnh; góp phần giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Giữ gìn tài nguyên rừng

Giữ gìn tài nguyên rừng

Với mô hình nông - lâm kết hợp thuận tự nhiên, người nông dân có thể trồng cây nông nghiệp cùng lúc với trồng rừng.
Năm 2020: Đa số doanh nghiệp thua lỗ

Năm 2020: Đa số doanh nghiệp thua lỗ

Năm 2020, đa số doanh nghiệp không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, một số doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ, có doanh nghiệp thua lỗ nặng nề. 
Vinachem, Vinacafe kinh doanh thua lỗ

Vinachem, Vinacafe kinh doanh thua lỗ

Một lần nữa, Bộ Tài chính "gọi tên" Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem), Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (VinaCafe)… về hiện trạng kinh doanh thua lỗ. 

Tin nóng

Năm 2020: Đa số doanh nghiệp thua lỗ

Năm 2020: Đa số doanh nghiệp thua lỗ

Năm 2020, đa số doanh nghiệp không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, một số doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ, có doanh nghiệp thua lỗ nặng nề. 

Xem nhiều nhất