Quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ

Lan Hương

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 123/2021/TT-BQP hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ.

Theo Thông tư, định mức dự toán rà phá bom mìn vật nổ bao gồm các mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng thi công làm cơ sở để lập dự toán và thanh quyết toán công việc rà phá bom mìn vật nổ. Quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, các khoản thuế và chi phí làm cơ sở để lập dự toán và thanh quyết toán công việc rà phá bom mìn vật nổ.

Cùng với Thông tư 123, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 122/2021/TT-BPQ hướng dẫn xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom mìn vật nổ.

Thông tư này áp dụng đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập dự toán và thanh quyết toán cho công tác rà phá bom mìn vật nổ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách; khuyến khích đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập dự toán và thanh quyết toán cho công tác rà phá bom mìn vật nổ.

Những quy định trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/11/2021.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Gỡ khó cho nhà ở xã hội

Gỡ khó cho nhà ở xã hội

Các bất cập liên quan đến loại hình nhà ở xã hội (NƠXH) như vướng mắc về pháp lý, nghĩa vụ tài chính, thanh tra, điều tra, quy hoạch “treo”... từ lâu đã trở thành câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

Xem nhiều nhất