Quảng bá, tuyên truyền sâu rộng cuốn sách về lịch sử Cách mạng

Lam Hồng

Chiều 19/12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố bộ sách “Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam”.

Quảng bá, tuyên truyền sâu rộng cuốn sách về lịch sử Cách mạng

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao tặng sách cho các đại biểu tại buổi lễ.

Tham dự Lễ công bố có ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, MTTQ Việt Nam, các Ban, bộ ngành và TP Hồ Chí Minh. 

Bộ sách “Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam” đã khắc họa lại bức tranh lịch sử, sự ra đời và hoạt động của Mặt trận, Liên minh và Chính phủ Cách mạng là tất yếu của lịch sử, các bài viết của tác giả, các sự kiện lịch sử và các nhân vật lịch sử vừa có ý nghĩa lịch sử vừa làm nổi bật bức tranh hùng vĩ của cuộc kháng chiến chống Mỹ và bọn tay sai của Mỹ, giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước. 

Sau gần hai năm khẩn trương triển khai thực hiện, Bộ sách đã hoàn thành. Nội dung của bộ sách gồm ba phần chủ yếu hợp thành hoàn chỉnh gồm: bài viết của nhân chứng lịch sử; bộ ảnh tư liệu và biên niên hoạt động của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng. Thành công nổi bật trong việc tổ chức bản thảo bộ sách này là từ trong khối lượng đồ sộ của nguồn tư liệu, hình ảnh và sự kiện, đã khám phá ra được nhiều bài học tổng kết kinh nghiệm vô cùng quý giá của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời, quán triệt tiếp thu và vận dụng năng động, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại. 

Hội đồng biên soạn đã nhận được tới 493 bài viết bao gồm nhiều đề tài và thể loại khác nhau viết về Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng; trong đó có 162 bài viết đã được chọn để đưa vào sách, bộ ảnh gồm 227 tấm, với hơn 1.800 trang khổ lớn, nội dung của bộ sách được thể hiện đầy đủ hoạt động của Mặt trận, Liên minh và Chính phủ Cách mạng với những sự kiện được chọn chặt chẽ và ý nghĩa.

Quảng bá, tuyên truyền sâu rộng cuốn sách về lịch sử Cách mạng - 1

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ công bố sách.

Phát biểu tại Lễ công bố, Bí Thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, chia sẻ: “Nhận thức trách nhiệm của mình, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị và được Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, chấp thuận giao Thành ủy TP Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức biên soạn ấn phẩm nhằm góp phần vào công tác chính trị - tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau”. 

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng giao Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp các đơn vị như Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố, Thành đoàn nghiên cứu, định hướng sáng tác, phổ biến rộng rãi giá trị bộ sách và hơn 300 bài viết do các nhân chứng, nhà khoa học đã gửi đến Hội đồng biên soạn hiện chưa in thành sách, để giáo dục truyền thống lý tưởng, đạo đức cách mạng cho tuổi trẻ, từ đó củng cố niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm xúc động khi bộ sách được công bố vào đúng thời điểm kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2018). 

Quảng bá, tuyên truyền sâu rộng cuốn sách về lịch sử Cách mạng - 2

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ công bố sách.

Trân trọng cảm ơn Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội đồng biên soạn, các đồng chí lãnh đạo, nhân chứng, nhà khoa học, nhà văn, nhà báo có trách nhiệm tham gia viết bài, cung cấp hình ảnh, tư liệu lịch sử đến từ 33 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam, đặc biệt là sáng kiến, tình cảm, tâm huyết của c Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải về việc biên soạn cuốn sách có ý nghĩa và giá trị lịch sử sâu sắc này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, cuốn sách như một lời tri ân sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ của các tổ chức Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam.

“Từ nguồn tư liệu quý giá này, chúng ta ý thức và rút ra được nhiều bài học tổng kết kinh nghiệm vô cùng quý giá của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời đã quán triệt tiếp thu và vận dụng năng động, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.  

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Mục đích phấn đấu của Mặt trận dân tộc thống nhất là xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng…”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, suốt chặng đường 88 năm lịch sử, với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Quảng bá, tuyên truyền sâu rộng cuốn sách về lịch sử Cách mạng - 3

Các đoàn viên thanh niên tìm hiểu bộ sách tại lễ công bố.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, MTTQ Việt Nam đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần tích cực củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, chăm lo dời sống nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị nhân dân, hợp tác quốc tế, phát huy mọi nguồn lực và tài năng, sáng tạo, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; góp phần thực hiện các mục tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Nhà nước.  

Để công tác Mặt trận đạt được những thành tựu quan trọng trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, cũng như sự đồng hành, ủng hộ và cổ vũ về tinh thần của nhân dân cả nước, vì đây là nguồn sức mạnh cho việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển.

Khẳng định cuốn sách là một trong những công trình có giá trị tinh thần quan trọng, thiết thực góp phần ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cần quảng bá, tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách trong các cấp MTTQ Việt Nam, các cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương và các tầng lớp nhân dân; coi cuốn sách là cẩm nang quan trọng, hữu ích trong các bài học, lớp tập huấn công tác cán bộ Mặt trận toàn quốc nói chung, đối với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các tỉnh, thành phố gắn bó với thời kỳ các mạng miền Nam vẻ vang không bao giờ được lãng quên.

“Thông điệp của bộ sách sẽ có sức truyền lửa mạnh mẽ, góp thêm sức mạnh to lớn, sức thuyết phục cho công tác tư tưởng, công tác giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước, cổ vũ lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần và sức mạnh đại đoàn kết cho các thế hệ hôm nay và mai sau ý thức noi theo”- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất