Quảng Bình: Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh

Quảng Nghĩa

Chiều ngày 28/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quảng Bình: Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện người đứng đầu các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố; đại biểu là các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý kiến với các nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 về chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội Đảng bộ tỉnh; kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong 5 năm 2021-2025.

Nhìn chung, các đại biểu cho rằng Dự thảo Báo cáo chính trị đã được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, có bố cục, kết cấu nội dung sát thực, khoa học, sáng tạo, vận dụng các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đưa ra các mục tiêu, giải pháp xây dựng Quảng Bình cơ bản trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Dự thảo Báo cáo đã đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm để rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Các đại biểu cũng đã góp ý, đề nghị Dự thảo Báo cáo cần có nội dung đánh giá chung về ảnh hưởng của sự cố môi trường biển; dịch bệnh Covid-19 đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hoạt động của kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nguyên nhân của sự chậm trễ, yếu kém trong việc thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, sự chậm trễ của các dự án trọng điểm của tỉnh.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất tỉnh Quảng Bình cần có Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Kết luận tại hội nghị, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình khẳng định: Ban tổ chức hội nghị sẽ tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để chuyển về Tiểu Ban Văn kiện Đại hội tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất