Quảng Bình: Tăng cường giám sát, phản biện, nắm bắt ý kiến của nhân dân

Xuân Thi

Các Hội đồng tư vấn Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tiếp tục đi sâu nghiên cứu, nắm bắt, tập hợp, chọn lọc những ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.
Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Chiều ngày 17/3, Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị triển khai hoạt động của các Hội đồng tư vấn năm 2023. Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình hiện có 3 hội đồng tư vấn gồm: Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật; Hội đồng tư vấn Văn hoá - Xã hội; Hội đồng Kinh tế.

Năm 2022, các Hội đồng tư vấn Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã nghiên cứu, tập hợp, chọn lọc đóng góp 46 ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân về các vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; bảo vệ tài nguyên, môi trường; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Trong đó, có nhiều nội dung đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, sửa đổi, bổ sung, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nhất là đưa vào nội dung báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các Hội đồng tư vấn cũng đã khảo sát và có những đề xuất về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số; về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội là người khuyết tật; tích cực tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng các văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương.

Năm 2023, các Hội đồng tư vấn Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tiếp tục đi sâu nghiên cứu, nắm bắt, tập hợp, chọn lọc những ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về những vấn đề xã hội quan tâm trong lĩnh vực thi hành hiến pháp và pháp luật.

Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị.
Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị.

Các Hội đồng tư vấn tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết, các văn bản của Trung ương và địa phương, nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhân dân. Đồng thời, tham gia phản biện xã hội; phân công thành viên tham gia các Đoàn giám sát chuyên đề (theo từng lĩnh vực) theo Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đề nghị các Hội đồng tư vấn Uỷ ban MTTQ tỉnh bám sát với chương trình hoạt động của Uỷ ban MTTQ tỉnh và Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn để có kế hoạch hoạt động cụ thể, hiệu quả.

Bà Phạm Thị Hân nhấn mạnh: Trên những kết quả đạt được, 3 hội đồng tư vấn tiếp tục nắm bắt tình hình và tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời và tư vấn cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh xem xét, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, sửa đổi, bổ sung, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích  hợp pháp của công dân, phát huy dân chủ, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Những ‘hạt giống’ nhân lên tình đoàn kết

Những ‘hạt giống’ nhân lên tình đoàn kết

Để xây dựng được những “miền quê đáng sống”, Ủy ban MTTQ và Ủy ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) các cấp ở Hà Tĩnh đã “thắp lửa” cho phong trào xây dựng nông thôn mới ...

Xem nhiều nhất