Quảng Nam: Mặt trận góp ý dự thảo đề án về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Tấn Thành - Chí Đại

Ngày 16/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Đề án “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn tỉnh”. Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Thực hiện phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tham mưu xây dựng Đề án “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn tỉnh” trình Hội nghị Tỉnh ủy vào tháng 9/2022.

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Hội nghị.
Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Hội nghị.

Việc ban hành đề án trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết nhằm tăng cường đồng thuận xã hội, huy động và phát huy mọi nguồn lực bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Quảng Nam; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra.

Nội dung đề án tập trung đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân, kết quả thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong 20 năm qua. Đồng thời rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Đề án đã được các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và tham gia góp ý trực tiếp vào dự thảo đề cương. Các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý vào dự thảo đề án lần thứ nhất.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam mong các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý, làm rõ một số vấn đề chính về bố cục, văn phong đề án. Về nội dung của bản thảo, những vấn đề nào chưa chính xác, nội dung nào cần điều chỉnh; quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân;...

Sau Hội nghị này, Ban Thường Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình ra Hội nghị Tỉnh ủy.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất