Quảng Nam: Tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Sáng ngày 9-7 tại TP Tam Kỳ, Sở Thông tin - Truyền thông Quảng Nam đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020.

Quang cảnh Hội thao tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình