Quảng Ngãi: Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp huyện

Tấn Thành - Chí Đại

Ngày 25/6, Đảng bộ huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chọn đại hội điểm, thí điểm trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy cấp huyện tại đại hội.
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo.
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo.

Tham dự đại hội có ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (người mới gửi đơn xin thôi chức vụ) nhưng ông Chữ không phải là người chỉ đạo trực tiếp tại đại hội. Thay vào đó là bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo đại hội.  

Nhiệm kỳ qua, kinh tế- xã hội của huyện Ba Tơ tiếp tục phát triển. Đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào không ngừng nâng lên. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Tổng giá trị sản xuất tính đến năm 2020 đạt 1.475 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm hơn 7%. Giá trị sản xuất bình quân đạt 32,3 triệu đồng/người/năm.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt trên 10 tiêu chí nông thôn mới. Nhiều dự án kinh tế đi vào hoạt động tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.Trung bình hằng năm Ba Tơ giảm 5% hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 22% trong năm 2020…

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ba Tơ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7- 8%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4-6%/năm. Độ che phủ rừng đạt 68%.... Đảng bộ huyện Ba Tơ đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới;…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, cho rằng, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Ba Tơ cần chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác cán bộ, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kinh tế - xã hội ngày càng khởi sắc hơn,…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất