Quảng Ngãi: Hàng loạt nhà, đất công sản bỏ hoang

Tấn Thành - Chí Đại

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có kết luận thanh tra số 02/KL-UBND về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất công sản tại 7 huyện trên địa bàn tỉnh. Qua đó cho thấy hàng loạt nhà, đất công sản bỏ hoang gây lãng phí hay sử dụng không đúng mục đích.

Quảng Ngãi: Hàng loạt nhà, đất công sản bỏ hoang

Một điểm trường ở Quảng Ngãi không sử dụng gây lãng phí.

Theo đó, qua kiểm tra việc báo cáo và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, cho thấy UBND các huyện lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý còn bỏ sót đối với 184 cơ sở nhà, đất (chủ yếu là cơ sở trường học, nhà sinh hoạt, văn hoá thôn,....).

Cụ thể, huyện Tây Trà có 11 cơ sở nhà, đất; huyện Trà Bồng có 7 cơ sở nhà, đất (nay 2 huyện Tây Trà và Trà Bồng đã sáp nhập thành huyện Trà Bồng (mới); huyện Lý Sơn có 4 cơ sở nhà, đất; huyện Sơn Tây có 7 cơ sở nhà, đất; huyện Sơn Hà có 32 cơ sở nhà, đất; huyện Minh Long có 30 cơ sở nhà, đất; huyện Nghĩa Hành có 93 cơ sở nhà, đất.

Điển hình như huyện Sơn Hà có 1 cơ sở đất bến xe Sơn Kỳ được đầu tư xây dựng năm 2003 với diện tích đất 4.379,2m2, từ năm 2015 bến xe không hoạt động, bỏ trống đến nay; Huyện Nghĩa Hành có 10 cơ sở nhà, đất như Hội Chữ thập đỏ tại thị trấn Chợ Chùa; Nhà văn hóa thôn Nghĩa Lâm (điểm số 1) xã Hành Nhân; chợ Đại An, xã Hành Thuận; điểm sinh hoạt thôn Phú Châu, xã Hành Đức;…

Hay như 2 cơ sở trường học mẫu giáo thôn Đông Trúc Lâm và Trường mầm non Hoa Mai, (xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành), trước năm 2010 sử dụng làm điểm dạy học, sau đó không có nhu cầu sử dụng bỏ trống, để 2 hộ gia đình chiếm canh tác trồng hoa màu đến nay chưa được lập hồ sơ vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, hàng loạt cơ sở trường học bỏ trống, việc quản lý, sử dụng 25 cơ sở nhà, đất công sản chưa đúng mục đích, bỏ trống gây lãng phí nhưng UBND các huyện chưa kê khai, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Cho dù hàng năm, UBND 7 huyện có thực hiện báo cáo tình hình biến động cơ sở nhà, đất (biến động tăng, giảm), tuy nhiên, việc kê khai, báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời, còn chậm theo quy định tại Điều 33, 34 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; chưa thực hiện báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản nhà nước theo đúng biểu mẫu Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nhiều cơ sở nhà, đất chưa có hồ sơ quản lý tài sản, như chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số trường hợp có vướng mắc thủ tục đất đai nhưng UBND huyện chưa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan giải quyết dứt điểm việc thiếu hồ sơ, giấy tờ nhà, đất theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý một số cơ sở nhà, đất chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng công sản.

Với những thiếu sót, sai phạm đã nêu, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện liên quan xác định trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và những người được phân công phụ trách tổ chức kiểm điểm để xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định. Đồng thời, tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục, chấm dứt, không để xảy ra vi phạm những điều bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất