Quảng Ngãi: Phân bổ nguồn vốn định canh, định cư

Thanh Huyền

Ngày 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định phân khai 55 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương để thực hiện các dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, căn cứ kế hoạch vốn phân bổ trên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, bảo đảm hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất