Quảng Ninh: Giám sát 2.681 công trình, dự án

Thanh Giang

Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 1.508 công trình, phát hiện, kiến nghị xử lý 465 vụ việc vi phạm theo thẩm quyền.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giam sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, thực hiện giám sát có hiệu quả, phát hiện nhiều vụ việc sai phạm của các tổ chức, cá nhân; kiến nghị, tham gia góp ý kiến với chính quyền, các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước.

Từ năm 2016 đến nay, các Ban GSĐTCCĐ tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã giám sát 2.681 công trình, dự án, phát hiện, kiến nghị xử lý 988 vụ việc vi phạm theo thẩm quyền.

Ban TTND đã giám sát 1.508 công trình, phát hiện, kiến nghị xử lý 465 vụ việc vi phạm theo thẩm quyền. Công tác phối hợp giữa MTTQ với chính quyền cơ sở, các tổ chức thành viên nhìn chung ngày càng được tiến hành chặt chẽ để chỉ đạo, hướng dẫn các Ban TTND, GSĐTCCĐ hoạt động có hiệu quả. 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Sáng tạo, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ

Sáng tạo, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ

“Mặt trận các cấp cần chủ động đổi mới cách nghĩ, cách làm và thể hiện quyết tâm của mình để đạt kết quả cao nhất trong triển khai nhiệm vụ”, Ủy viên Bộ Chính trị, ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất