Quảng Ninh giới thiệu 2 nhân sự tham gia Trung ương khóa XIII

Ngày 12/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì các hội nghị.

Quảng Ninh giới thiệu 2 nhân sự tham gia Trung ương khóa XIII - Ảnh 1

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thực hiện Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Thông báo số 79-TB/TBNS của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII và Quy định 105-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tại các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu đã nghe các Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự lần đầu và nhân sự tái ứng cử tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau khi nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng các điều kiện, tiêu chuẩn, quy định của Trung ương về việc giới thiệu nhân sự lần đầu, nhân sự tái cử tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu dự các hội nghị đã tiến hành các bước theo quy trình và thống nhất giới thiệu Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng thời giới thiệu ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tái ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đều nhận được số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

Theo Báo Quảng Ninh

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất