Quảng Ninh: Hiệu quả từ hợp nhất một số cơ quan ở cấp huyện

Thu Chung

Nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Quảng Ninh thực hiện hợp nhất các cơ quan, đơn vị cấp huyện có cùng chức năng, nhiệm vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Sau hợp nhất đã mang lại những hiệu quả rõ nét, khắc phục được tình trạng cồng kềnh trong tổ chức bộ máy, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; phát huy hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động các cơ quan, tổ chức.

Quảng Ninh: Hiệu quả từ hợp nhất một số cơ quan ở cấp huyện
Cán bộ Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Đầm Hà rà soát hồ sơ các cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát. Ảnh: Hoàng Giang.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 của Tỉnh ủy “về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, Quảng Ninh là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thí điểm mô hình hợp nhất ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ cấp huyện thành cơ quan tổ chức - nội vụ; ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện với thanh tra cấp huyện thành cơ quan ủy ban kiểm tra - thanh tra cấp huyện từ đầu năm 2018.

Sau hơn 2 năm vận hành thí điểm, 2 mô hình này đã được triển khai tại 13/13 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ninh đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Huyện Hải Hà là một trong số những địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện hợp nhất cơ quan Tổ chức - Nội vụ, cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra từ tháng 3/2018.

Sau hợp nhất, 2 cơ quan này đều vận hành hiệu quả, tạo điều kiện quan trọng để các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo kịp thời, chất lượng. Đặc biệt, nhiều nhiệm vụ tương đồng giữa công tác Đảng và chính quyền được thực hiện liên thông, giảm bớt quy trình, nhưng vẫn đảm bảo tính toàn diện.

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Hải Hà sau khi được hợp nhất, bộ máy tinh gọn, giảm vị trí lãnh đạo, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên; hiệu quả hơn cả là công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức cũng như công tác nội vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Khoắn, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Hải Hà, cho biết: Sau hợp nhất, Cơ quan chỉ còn 10 người làm việc, giảm 1 đầu mối cơ quan; chức danh lãnh đạo giảm 1 cấp trưởng, 2 cấp phó; biên chế giảm 2 so với mức giao biên chế của quy định hiện hành.

Thực tiễn vận hành Cơ quan có nhiều thuận lợi, hiệu quả hơn trước, nhiều việc có tính chất tương đồng của 2 cơ quan được đưa về một đầu mối quản lý, từ đó người đứng đầu Cơ quan nắm bắt thông tin rộng hơn, nhanh hơn, toàn diện hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nếu như trước đây quy trình bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đều có sự tham mưu của 2 cơ quan, thì nay chỉ còn 1 cơ quan tham mưu, vì vậy mà quy trình cán bộ đảm bảo nhanh và chất lượng hơn rất nhiều.

Cùng với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Hải Hà được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện. Với mô hình này, sau khi hợp nhất, việc thực hiện lồng ghép giữa các nhiệm vụ đã giúp rút ngắn thời gian, từ giám sát, kiểm tra, thanh tra đến xem xét xử lý kỷ luật đảng viên.

Trong thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư, tham gia tiếp công dân... cũng đạt được sự thống nhất cao và hiệu quả hơn trước khi hợp nhất.

Cán bộ, công chức Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Hải Hà làm việc hiệu quả hơn sau sáp nhập.
Công chức Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Hải Hà làm việc hiệu quả hơn sau sáp nhập.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh, mô hình cơ quan tổ chức - nội vụ, cơ quan ủy ban kiểm tra - thanh tra ở cấp huyện sau hợp nhất đã giúp tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước với số lượng đầu mối các cơ quan giảm từ 28 còn 13.

Cùng với 2 mô hình hợp nhất trên, huyện Tiên Yên và huyện Cô Tô đang thực hiện mô hình hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Có thể nói, việc hợp nhất các cơ quan song trùng nhiệm vụ ở cấp huyện đã tạo được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền; sự thống nhất về tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan và được dư luận đánh giá cao.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của cả bộ máy, hệ thống chính trị tại địa phương; từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất