Quảng Ninh: Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân khó khăn do dịch Covid-19

Lan Anh

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 542/UBND-NLN1 ngày 30/1/2021 đề nghị các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh chia sẻ và tích cực giúp đỡ nông dân trong việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số thị trường truyền thống đối với sản phẩm nông sản của tỉnh ngưng trệ, gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất nông nghiệp và đời sống của người nông dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các địa phương trong vùng có dịch, để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ bà con nông dân, các hộ sản xuất tiêu thụ sản phẩm, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể tích cực giúp đỡ người dân tiêu thụ nông sản.

Ban quản lý các chợ Hạ Long, Sa Tô cũng bắt đầu thiết lập các công tác phòng chống dịch. (Nguồn: VOV).
Ban quản lý các chợ Hạ Long, Sa Tô cũng bắt đầu thiết lập các công tác phòng chống dịch. (Nguồn: VOV).

Trong đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức, đơn vị thành viên ưu tiên đưa các sản phẩm nông sản cùa tỉnh vào thực đơn các bữa ăn tại các bếp ăn của đơn vị, cơ quan, gia đình.

Đặc biệt, đề nghị Tập đoàn công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc: Chỉ đạo các đơn vị thành viên có kế hoạch cụ thể về nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm (số lượng từng sản phâm tiêu thụ hàng ngày, quy cách sản phẩm...) nhất là các sản phẩm như hàu Thái Bình Dương, hàu cửa sông, ngao 2 cùi, trứng gà,... để thống nhất đầu mối tiêu thụ sản phẩm tại địa phương.

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để chiêu thương, quảng bá các sản phẩm tới các khu công nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đế thống nhất kể hoạch cụ thể về nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm (sổ lượng từng sản phẩm tiêu thụ hàng ngày, quy cách sản phẩm...) làm đầu mối cung - cẩu cho toàn bộ các sản phẩm đên khi ổn định được tình hình.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương làm việc với UBND các địa phương có sản lượng nông sản lớn; các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn và các đơn vị có đủ điêu kiện, năng lực chế biến, bảo quản các sản phâm nông nghiệp để thống nhất phương án tổ chức sơ chế, cấp đông các sản phẩm và nắm bắt nhu cầu cần hỗ trợ từ phía các cơ sở sàn xuất, sơ chế, chế biến nông sản.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất