Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

M.Yến

Sáng 27/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, dân chủ ở cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, công tác dân vận của tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo triển khai “Năm dân vận chính quyền” tập trung vào nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; nâng cao đạo đức công vụ; cải cách hành chính; cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có đổi mới rõ nét, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Đối với công tác dân chủ ở cơ sở, năm 2019, chính quyền các cấp đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý theo hướng cụ thể, gần dân, vì dân phục vụ, công khai, minh bạch; hoạt động của HĐND tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng; tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề, khảo sát đột xuất các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của người dân; đôn đốc, giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Hoàng Ngân ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2019 của hệ thống dân vận các cấp và cán bộ làm công tác dân vận của cả hệ thống chính trị tỉnh. Về nhiệm vụ năm 2020, cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn việc nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình nhân dân, công tác giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho nhân dân…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất