Quảng Ninh: Vận động trên 19 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo

Tấn Minh

Theo Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, năm 2016 Quỹ Vì người nghèo các cấp đạt trên 19 tỷ đồng.

Từ số tiền này, Ban vận động đã hỗ trợ, xây mới và sửa chữa nhà ở cho gần 170 hộ, thực hiện thăm hỏi, động viên các dịp lễ, tết, hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ học sinh nghèo học tập, khám chữa bệnh…

Trong năm 2017, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, xây dựng Đề án lập Quỹ an sinh xã hội theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, sử dụng hiệu quả Quỹ Vì người nghèo các cấp để triển khai thực hiện mục tiêu cải thiện nhà ở cho hộ nghèo.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất