Quảng Ninh: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Minh Hà

Ngày 23/9, tỉnh Quảng Ninh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020.

Theo báo cáo tại Hội nghị, Quảng Ninh bước vào xây dựng NTM với xuất phát điểm rất thấp, chỉ có 26 xã đạt trên 75% tiêu chí (chiếm 20,8% số đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM). Nhưng với sự quyết liệt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo của tỉnh, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân, sau 10 năm triển khai, Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong chương trình xây dựng NTM.

Đến nay, Quảng Ninh đã có 3 đơn vị cấp huyện là Đông Triều, Cô Tô và Cẩm Phả đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 2 đơn vị là Uông Bí và Móng Cái hiện cũng đã hoàn thành hồ sơ, được Hội đồng Thẩm định Trung ương thông qua và đang trình Thủ tướng Chính phủ công nhận.

Dự kiến đến hết năm nay, toàn tỉnh sẽ có 90 xã và 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, vượt kế hoạch của tỉnh đề ra và của Trung ương giao. Trong đó, nhiều mục tiêu, tiêu chí được tỉnh thực hiện cao vượt so với toàn quốc: Số tiêu chí bình quân đạt 18,03 tiêu chí (cả nước là 15,26 tiêu chí); 81,1% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (cả nước là 50,26%); tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% (cả nước là 4,5%)...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá những mặt còn hạn chế trong chương trình xây dựng NTM của Quảng Ninh. Đồng thời, thống nhất các mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như: Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có thêm ít nhất 8 xã, nâng tổng số thành 98 xã đạt chuẩn xây dựng NTM; có thêm 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; không còn xã dưới 15 tiêu chí; có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu... Đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất