Quảng Trị: Nhiều thiếu sót trong mua sắm trang thiết bị y tế, kit xét nghiệm Covid-19

Nghĩa Văn

Ngày 16/6, ông Nguyễn Trí Kiên, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã công bố Kết luận thanh tra Chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2021.

Theo đó, ngày 16/6, ông Nguyễn Trí Kiên đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 477/KL-TTr về Chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2021.

Thanh tra tỉnh Quảng Trị công bố Kết luận thanh tra Chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020 – 2021.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị.

Kết luận cho biết, việc phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Quảng Trị đảm bảo đúng quy định, tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số tồn tại.

Cụ thể, hầu hết, gói thầu chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục mua sắm theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC.

Trong giai đoạn 2020 - 2021, căn cứ quy định tại Điều 12, Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh “về việc quy định về việc quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” Sở Y tế và Trung tâm y tế Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã nhiều lần gửi Tờ trình đề nghị Sở Tài chính thẩm định giá mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, Sở Tài chính đã ban hành các văn bản từ chối thẩm định giá với lý do “Sở Tài chính chưa có đủ thông tin để đối chiếu mức giá cung cấp trên địa bàn tỉnh với giá mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm…”.

Cũng theo Kết luận thanh tra, một số gói thầu không có thẩm định giá của cơ quan có thẩm quyền. Một số đơn vị trình Sở Tài chính thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu mà không yêu cầu doanh nghiệp thẩm định giá làm rõ, đồng thời vẫn tiến hành thanh lý hợp đồng và thanh toán cho doanh nghiệp thẩm định giá.

Hầu hết gói thầu, Sở Tài chính, Sở Y tế không lập báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu 2013; Điều 6 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu”; khoản 5 Điều 6 và khoản 5 Điều 7 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND (mua sắm vật tư y tế không thuộc thẩm quyền thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Tài chính).

Một số gói thầu không có thư mời báo giá, không có biên bản nhận báo giá; Một số gói thầu chưa thực hiện đúng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt; Một số vật tư, sinh phẩm nhập kho có hạn dùng không phù hợp với hợp đồng được ký kết…

Cùng với đó, Kết luận thanh tra đã chỉ ra tồn tại ở các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải; các trung tâm y tế huyện: Hải Lăng, Đakrông, Gio Linh.

Và, trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của một số Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, xã chưa có lịch phân công làm việc bằng văn bản; không ban hành các Quyết định điều động, phân công nhiệm vụ lực lượng tham gia chống dịch; việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chưa phù hợp với Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020 - 2021 chưa đảm bảo về hồ sơ mua sắm; thanh toán phụ cấp, tiền ăn cho cán bộ phục vụ khu cách ly chưa đảm bảo; một số nội dung thanh toán chưa phù hợp…

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh Quảng Trị kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu thầu; Chỉ đạo Sở Tài chính tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đúng phân công, tăng cường tham mưu quản lý nhà nước về giá và tài sản công; Chỉ đạo Sở Y tế tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với thuốc, vật tư y tế theo quy định tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND.

Qua Kết luận số 477/KL-TTr Thanh tra tỉnh cũng đưa ra yêu cầu cụ thể đối với Sở Tài chính, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất