Quốc hội khóa XV thông qua các nghị quyết về công tác cán bộ

PV

Ngày 28/7, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua các Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện KSND tối cao, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 10 /2021/QH15, Quốc hội quyết nghị: Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Nghị quyết số 11 /2021/QH15, Quốc hội quyết nghị: Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng  Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021  (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Nghị quyết số 14 /2021/QH15, Quốc hội quyết nghị: Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 (từ tháng 4/2021), giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Nghị quyết số 12/2021/QH15, Quốc hội quyết nghị: Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016 – 2021, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Nghị quyết số 15 /2021/QH15, Quốc hội quyết nghị: Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Viện trưởng  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016 – 2021, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/7/2021.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất