Quốc hội tham khảo ý kiến của Mặt trận khi quyết định những vấn đề quan trọng

Tiến Đạt

Ngày 20/4, tại tòa nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã chủ trì Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhằm tổng kết công tác phối hợp năm 2021, dự kiến công tác phối hợp năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh.

Tham dự Hội nghị về phía Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương; đại diện lãnh đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Về phía Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài cùng các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Quốc hội tham khảo ý kiến của Mặt trận khi quyết định những vấn đề quan trọng - Ảnh 1
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh.

Báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2021, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu khẳng định, năm 2021, công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục được củng cố, tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là phối hợp trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, với tỷ lệ 99,60% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu được 499 đại biểu Quốc hội; 3.721 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 22.550 đại biểu HĐND cấp huyện, 239.788 đại biểu HĐND cấp xã bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng theo quy định của pháp luật.

Ngày bầu cử đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân thể hiện ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng bộ máy nhà nước.

Phương thức phối hợp công tác giữa hai cơ quan ngày càng được đổi mới về nội dung và hình thức; có sự trao đổi, bàn bạc, thảo luận, thống nhất giữa lãnh đạo của hai cơ quan thông qua gặp gỡ trao đổi, hội nghị, tọa đàm và bằng văn bản.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động đề nghị tổ chức hội nghị sơ kết phối hợp công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2021. Ảnh: Kỳ Anh.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2021. Ảnh: Kỳ Anh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện quy chế phối hợp.

Một số cơ quan của Quốc hội như Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn công tác bầu cử; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; kỳ họp thứ nhất và thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Văn phòng Quốc hội tích cực phối hợp trong công tác tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và tổ chức hội nghị liên tịch giữa hai cơ quan.

“Nhiều ý kiến đóng góp và phản biện của Đoàn Chủ tịch là cơ sở quan trọng để các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu, góp phần bảo đảm để các luật được thông qua phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, việc phối hợp hướng dẫn hoạt động tiếp xúc cử tri trong tình hình dịch Covid-19 được kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế.

Công tác phối hợp xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại mỗi kỳ họp Quốc hội có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, đề cao trách nhiệm của mỗi bên, góp phần phản ánh đầy đủ, toàn diện tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân đến với Quốc hội. 

Cùng với đó, việc phối hợp trong hoạt động giám sát được tăng cường, nhất là giám sát bầu cử, giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Trong năm qua, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tham gia góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nhiều ý kiến góp ý đã được các cơ quan của Quốc hội tiếp thu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp tiến hành tổng kết công tác của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ động phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia góp ý kiến đối với nhiều dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Trong đó, tập trung vào một số dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của các tầng lớp nhân dân, đến quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, trọng tâm là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Công nghiệp Quốc phòng, Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Dân số, dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân,…

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh.

Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”; tham gia phối hợp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức hội thảo khoa học đánh giá hoạt động giám sát với chuyên đề "Thực trạng công tác giám sát của MTTQ Việt Nam, sự tham gia của nhân dân, báo chí trong giám sát thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước”;...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của UBTƯ MTTQ Việt Nam hàng năm; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2021 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực mời đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự Hội nghị góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả giám sát: việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, giám sát công tác cán bộ và đảng viên; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp; giám sát Luật Đất đai năm 2013.

Định kỳ, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có văn bản thông báo kết quả hoạt động giám sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 và văn bản kiến nghị sau giám sát đến các cơ quan của Quốc hội.

Về trọng tâm công tác phối hợp năm 2022, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tăng cường phối hợp phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, phát huy mọi khả năng sáng tạo của nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội; động viên nhân dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

“Khi quyết định những vấn đề lớn liên quan đến quốc kế dân sinh, đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân... Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham khảo ý kiến của Mặt trận để phát huy tốt hơn nữa vai trò, trí tuệ của các vị trong Đoàn Chủ tịch, các Hội đồng tư vấn, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Trong công tác xây dựng pháp luật, hai cơ quan tăng cường phối hợp góp ý kiến, phản biện xã hội đối với một số dự thảo văn bản quan trọng liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, quyền, trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức thành viên; phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, tập hợp, tổng hợp và xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; phối hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện một số nội dung giám sát năm 2022 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hỏng hàng trăm mét bờ kè ở biển Tam Thanh

Hỏng hàng trăm mét bờ kè ở biển Tam Thanh

Trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, triều cường gây ra sóng lớn liên tiếp đánh mạnh vào bờ biển thuộc thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất