: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
13:40:32 14/10/2019

Góp ý vào Báo cáo kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Sáng 14/10, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Góp ý vào Báo cáo kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tham dự phiên làm việc có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày trước UBTVQH dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, từ sau kỳ họp thứ  7 Quốc hội khóa XIV đến nay, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp với UBTVQH tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội thông qua các Đoàn ĐBQH và phản ánh qua hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phản ánh, kiến nghị về 12 vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm và đã có 6 kiến nghị gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan và chính quyền các cấp.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo và các bộ, ngành địa phương đã rút kinh nghiệm, thực hiện các giải pháp khắc phục những vướng mắc, hạn chế thuộc lĩnh vực mình. Tuy nhiên, còn một số nội dung đã được cử tri, Nhân dân và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam kiến nghị tại nhiều kỳ họp Quốc hội nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị các bộ, ngành, chính quyền địa phương khẩn trương giải quyết những kiến nghị này.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, tại kỳ họp thứ 8 tới đây, có 5 nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Quốc hội tập trung về kinh tế - xã hội; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; về an ninh trật tự, an toàn xã hội; về đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; một số vấn đề nổi lên được cử tri và Nhân dân quan tâm.

Trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước, tại kỳ họp thứ 8, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam kiến nghị 5 vấn đề tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các các địa phương.

Tại phiên làm việc, các ý kiến của UBTVQH cơ bản tán thành với những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân và 5 kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương; đồng thời khẳng định dự thảo báo cáo với sự chuẩn bị công phu đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân cả nước trong thời gian qua.

Góp ý vào Báo cáo kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV - 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại phiên làm việc.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định, UBTVQH cơ bản tán thành đối với các nội dung dự thảo báo cáo của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đánh giá cao UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ động, tích cực, tổng hợp toàn diện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân để đưa ra 5 nhóm ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vẫn đề lớn được nhân dân và cử tri cả nước quan tâm. Từ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã có 5 kiến nghị cụ thể gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các các địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội  Đỗ Bá Tỵ đề nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp thu những ý kiến của UBTVQH, các bộ ngành để tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đảm bảo ngắn gọn có tính khái quát cao để báo cáo trước Quốc hội trong kỳ họp thứ 8 sắp tới.

Trân trọng tiếp thu những ý kiến của UBTVQH, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ bổ sung, hoàn thiện đầy đủ, toàn diện bản báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước khi trình bày trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Góp ý vào Báo cáo kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV - 2

Quang cảnh phiên làm việc.

Trung Hiếu
Ảnh: Quang Vinh