: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:48:00 30/10/2018

Tháng 10  trình Thủ tướng phê duyệt dự án thu hồi đất Long Thành

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Hội đồng thẩm định nhà nước sẽ khẩn trương hoàn thành Báo cáo kết quả thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tháng 10/2018. 

Tháng 10  trình Thủ tướng phê duyệt dự án thu hồi đất Long Thành

 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình.

Sáng 30/10, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã bắt đầu hoạt động chất vấn.  

Trước khi tiến hành chất vấn trực tiếp, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã cung cấp thông tin chi tiết về tiến độ thực hiện 2 dự án quan trọng quốc gia.  

Trong đó, đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Metro số 5 giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn), tháng 5/2018, Hội đồng thẩm định quốc gia đã có Báo cáo thẩm định sơ bộ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án gửi, đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh lập lại Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và có kế hoạch lập lại Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án gửi Hội đồng thẩm định, đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục nghiên cứu, xử lý. 

Đối với Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 20/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 7648/TTr-UBND ngày 20/7, kèm Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án của UBND tỉnh Đồng Nai trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thủ tục xin ý kiến các Thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước về nội dung Tờ trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án này. Đến ngày 2/10, vẫn còn 5/15 Thành viên Hội đồng chưa có ý kiến. Hội đồng thẩm định nhà nước sẽ khẩn trương hoàn thành Báo cáo kết quả thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án trong tháng 10/2018. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình khẳng định, việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong kế hoạch đầu tư công năm 2018 cơ bản được đảm bảo. Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018, 96% số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 đã được các Bộ, ngành và địa phương phân bổ; trong đó bảo đảm các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn như thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi tối thiểu số vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương còn lại chưa thu hồi.

Công tác lập, giao và theo dõi kế hoạch đầu tư công được đổi mới theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống thông tin về đầu tư công, giúp việc giao kế hoạch được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, bảo đảm tiến độ thời gian đồng thời tạo sự công khai, minh bạch của hoạt động đầu tư công, làm cơ sở theo dõi, đánh giá và rà soát công tác thực hiện chương trình dự án đầu tư công, điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công. 

“Luật Đầu tư công góp phần tăng cường quản lý nhà nước, công khai, minh bạch, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kiểm soát nợ đọng xây dựng cơ bản, chống thất thoát, lãng phí, phòng chống tham nhũng trong đầu tư công. Tuy nhiên, sau 3 năm triển khai thực hiện, nhất là khi áp dụng vào thực tiễn của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Luật Đầu tư công đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu hoàn thiện, xin ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Luật  Đầu tư công (sửa đổi), trình các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra và trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, nội dung bảo đảm phù hợp với thực tế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý đầu tư công tại các Bộ, ngành, địa phương”, ông Trương Hoà Bình nhấn mạnh.  

Tiếp tục khẳng định chủ trương triển khai mở rộng các hình thức đầu tư để huy động từ khu vực tư nhân, Phó Thủ tướng cũng cho biết, một số chính sách, giải pháp đã được ban hành nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân. 

Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng tới năm 2020 (cải cách về các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, cải thiện về quản lý chuyên ngành). 

Về đẩy mạnh đầu tư cho vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng chịu nhiều thiệt hại do biến đổi khí hậu, ưu tiên nguồn vốn để hỗ trợ cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020, danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020, danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020. 

Đây là cơ sở quan trọng để các Bộ, ngành phân khai nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho các địa bàn khó khăn, vùng dân tộc và miền núi…

M.L. (ghi)