Quy định cách ly mới khi vào Quảng Ninh từ 13/10

Ngọc Anh

Từ ngày 13/10, người vào Quảng Ninh cần có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu, thực hiện khai báo y tế, quét mã QR-code, quét mã CCCD tại chốt kiểm soát dịch và áp dụng quy định cách ly mới theo từng vùng cấp độ.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có chỉ đạo về việc áp dụng quy định cách ly mới đối với người dân về Quảng Ninh kể từ 0h ngày 13/10 theo từng vùng cấp độ 1 (vùng xanh), cấp độ 2 (vùng vàng), cấp độ 3 (vùng cam), cấp độ 4 (vùng đỏ).

Từ ngày 13/10, người vào Quảng Ninh áp dụng quy định cách ly mới theo từng vùng cấp độ.
Từ ngày 13/10, người vào Quảng Ninh áp dụng quy định cách ly mới theo từng vùng cấp độ.

Đối với người đến, về từ vùng cấp độ 1 (vùng xanh) mà đã tiêm đủ liều vaccine (đã qua 14 ngày và không quá 12 tháng kể từ mũi cuối) hoặc người được công bố khỏi bệnh Covid-19 theo quy định cần thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày kể từ ngày về đến địa phương. Các trường hợp còn lại theo dõi sức khoẻ tại nhà 14 ngày.

Đối với người đến, về từ vùng cấp độ 2 (vùng vàng) và vùng cấp độ 3 (vùng cam) mà đã tiêm đủ liều vaccine (đã qua 14 ngày và không quá 12 tháng kể từ mũi cuối) hoặc người được công bố khỏi bệnh Covid-19 theo quy định cần thực hiện cách ly y tế tại nhà 7 ngày kể từ ngày về đến địa phương và tiếp tục theo dõi sức khoẻ 14 ngày. Các trường hợp còn lại thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ 14 ngày và phải xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7, 14  trong thời gian cách ly.

Đối với người đến, về từ vùng cấp độ 4 (vùng đỏ) mà đã tiêm đủ liều vaccine (đã qua 14 ngày và không quá 12 tháng kể từ mũi cuối) hoặc người được công bố khỏi bệnh Covid-19 theo quy định cần thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục theo dõi sức khoẻ 14 ngày và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7, 14 trong thời gian cách ly. Các trường hợp còn lại thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7, 14 trong thời gian cách ly.

Đặc biệt, đối với người đến, về Quảng Ninh từ các vùng cấp độ nêu trên và ở Quảng Ninh trong thời gian dưới 7 ngày phải tiêm đủ liều vaccine (đã qua 14 ngày và không quá 12 tháng kể từ mũi cuối) trừ những trường hợp dưới 18 tuổi và người chưa đủ điều kiện tiêm chủng.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất