: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:25:08 07/04/2020

6 ngạch công chức theo quy định mới từ 1/7/2020

Theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019, từ ngày 1/7/2020, sẽ có 6 ngạch công chức thay vì 5 ngạch công chức như Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2008.