Báo cáo định kỳ hàng tháng về tố cáo, giải quyết tố cáo trong công an nhân dân

Theo Dantri

Bộ Công an vừa công bố dự thảo lần 2 Thông tư quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Báo cáo định kỳ hàng tháng về tố cáo, giải quyết tố cáo trong công an nhân dân

Ảnh minh hoạ.

“Cá nhân, cơ quan, đơn vị Công an các cấp khi tiếp nhận thông tin tố cáo phải vào sổ và nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu (nếu có) để quản lý, theo dõi; đóng dấu “Đến” và ghi rõ ngày, tháng, năm nhận tố cáo.

Cán bộ xử lý hoặc người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có trách nhiệm bảo quản, không để hư hỏng, thất lạc, không làm thay đổi hình thức và nội dung đơn tố cáo hoặc văn bản ghi thông tin tố cáo và giữ bí mật thông tin người tố cáo”- dự thảo nhấn mạnh.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, thủ trưởng cơ quan, đơn vị công an phải tổ chức kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo để quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo.

Trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ điều kiện thụ lý thì thụ lý tố cáo; trường hợp tố cáo không đủ điều kiện thụ lý theo quy định thì không thụ lý và phải thông báo bằng văn bản cho người tố cáo biết.

Trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm hoặc phải ủy quyền cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, xác minh thì thời hạn có thể dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc;

Đối với tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, nhưng thuộc trách nhiệm giải quyết của Công an nhân dân, thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, đơn vị tiếp nhận tố cáo phải chuyển đến thủ trưởng cơ quan, đơn vị công an có thẩm quyền giải quyết.

Tố cáo đã được giải quyết đúng quy định của pháp luật, được kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản nhưng người tố cáo tiếp tục tố cáo mà không cung cấp thông tin, tình tiết mới thì không xem xét, xử lý.

Trong trường hợp người tố cáo có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng quy định của pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết; cơ quan, đơn vị công an cấp dưới có dấu hiệu không khách quan trong việc giải quyết tố cáo thì chuyển đơn hoặc hướng dẫn người tố cáo đến thủ trưởng cơ quan, đơn vị công an cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo để xem xét, xử lý.

Dự thảo thông tư cũng nhấn mạnh việc báo cáo định kỳ hàng tháng về tố cáo và giải quyết tố cáo của các đơn vị trực thuộc Cục, Bộ Tư lệnh, Công an cấp tỉnh và tương đương lên thủ trưởng cấp trên trực tiếp (qua Cơ quan Thanh tra cùng cấp) vào ngày 15 hàng tháng.

Báo cáo định kỳ hàng tháng về tố cáo và giải quyết tố cáo của các đơn vị thuộc cơ quan bộ, Công an cấp tỉnh và tương đương lên Bộ trưởng (qua Thanh tra Bộ Công an) vào ngày 17 hàng tháng; báo cáo 6 tháng vào ngày 18 tháng 6; báo cáo năm vào ngày 18 tháng 12 hàng năm.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Quy định nhãn hàng hóa, chống gian lận xuất xứ

Quy định nhãn hàng hóa, chống gian lận xuất xứ

Dự thảo nghị định về nhãn hàng hóa nhằm khắc phục những bất cập về ghi nhãn, chống gian lận xuất xứ và chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp, chống hàng giả, bảo vệ người ...

Xem nhiều nhất