: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
05:00:34 30/09/2019

Hạn chế thấp nhất lượng phụ gia có trong thực phẩm

Ngày 16/10 tới, Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm của Bộ Y tế chính thức có hiệu lực thi hành.

Tại Thông tư này, Bộ Y tế yêu cầu phải hạn chế đến mức mức thấp nhất lượng phụ gia thực phẩm và việc sử dụng phụ gia phải đảm bảo không làm thay đổi bản chất của thực phẩm. Phụ gia thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn thực phẩm theo các văn bản quy định.

Thông tư cũng quy định đối với việc san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại và phối trộn phụ gia thực phẩm.            

Đức Trân